М.Л.Горніч Підсадка і заміна бджолиної матки

mal1
Горніч Микола Лазаревич
Почесний пасічник України, Лауреат золотих медалей на всеукраїнських конкурсах медових вин, володар знаку “Пiонер медоварiння“, автор понад 200 публікацій та книг по медоварінню та бджільництву.

 
 
 
 
 
 

Назва: Підсадка і заміна бджолиної матки
Автор: Горніч Микола Лазаревич
Рік випуску:2014
Зміст книги стосується широкого кола питань щодо підсадки і заміни бджолиних маток. Подана інформація відносно традиційних умов, які впливають на прийом маток. Дана спроба теоретичного обґрунтування операції підсадки маток на основі теорії бджолосім’ї як суперорганізму. Наведені методи прямої і непрямої підсадки маток, способи заміни маток маточниками і розплодом. Узагальнені дані щодо тихої заміни маток. Приведені дані щодо біології трутівочної сім’ї і методів виправлення трутівочних сімей. Подана інформація щодо об’єднання бджолосімей.
Для широкого кола пасічників, спеціалістів галузі, а також осіб, які цікавляться бджільництвом.


 
 
 


 
 
Назва: Медові вина: як зробити медове вино в домашніх умовах.
Автор: Горніч Микола Лазаревич
Рік випуску:2013
5-те. вид.
У книзі розглянуто весь цикл виробництва медового вина, особливості окремих операцій, наведені способи розрахунку медового сусла. Значна увага приділяється виготовленню медово-плодоягідних і плодоягідно-медових вин. Здійснена спроба систематизувати знання з медоваріння як власні – автор протягом 20 років виготовляє медові вина на любительському рівні – а також досвід інших медоварів.
Для широкого кола пасічників і читачів, які цікавляться питаннями медоваріння.

Медовые вина. Как сделать медовое вино в домашних условиях.
Медоварение – давний способ изготовления медовых вин, когда-то процветавший в Украине. Автор предлагает широкой массе пасечников приобщиться к возрождению этой полезной и выгодной области пчеловодства. По мнению автора, медовое виноделие – одно из самых действенных средств поднятия прибыльности украинского пчеловодства.

В книге рассмотрен весь цикл производства медового вина, особенности отдельных операций, приведены способы расчета медового сусла. Значительное внимание отводится изготовлению медово-плодовоягодных и плодовоягодно-медовых вин. Сделана попытка систематизировать знания по медоварению, как собственные – автор на протяжении 30 лет делает медовые вина на любительском уровне, так и опыт других медоваров. Автор не обошел вниманием работы выдающихся виноделов прошлого – Кораблева И., Цесельского Т., Сербинова И., Курочкина А., наработки которых также учтены в книге.
Для широкого круга пасечников и читателей, интересующихся вопросами медоварения.

mal7

 

 

Контакты:

Горніч Микола Лазаревичht1
Телефон: +38 О97 274-12-34
E-mail: gornich@i.ua

 
 

mal1
Горніч Микола Лазаревич
Почесний пасічник України, Лауреат золотих медалей на всеукраїнських конкурсах медових вин, володар знаку “Пiонер медоварiння“, автор понад 200 публікацій та книг по медоварінню та бджільництву.

 
 
 
 
 
 

Назва: Підсадка і заміна бджолиної матки
Автор: Горніч Микола Лазаревич
Рік випуску:2014
Зміст книги стосується широкого кола питань щодо підсадки і заміни бджолиних маток. Подана інформація відносно традиційних умов, які впливають на прийом маток. Дана спроба теоретичного обґрунтування операції підсадки маток на основі теорії бджолосім’ї як суперорганізму. Наведені методи прямої і непрямої підсадки маток, способи заміни маток маточниками і розплодом. Узагальнені дані щодо тихої заміни маток. Приведені дані щодо біології трутівочної сім’ї і методів виправлення трутівочних сімей. Подана інформація щодо об’єднання бджолосімей.
Для широкого кола пасічників, спеціалістів галузі, а також осіб, які цікавляться бджільництвом.


 
 
 


 
 
Назва: Медові вина: як зробити медове вино в домашніх умовах.
Автор: Горніч Микола Лазаревич
Рік випуску:2013
5-те. вид.
У книзі розглянуто весь цикл виробництва медового вина, особливості окремих операцій, наведені способи розрахунку медового сусла. Значна увага приділяється виготовленню медово-плодоягідних і плодоягідно-медових вин. Здійснена спроба систематизувати знання з медоваріння як власні – автор протягом 20 років виготовляє медові вина на любительському рівні – а також досвід інших медоварів.
Для широкого кола пасічників і читачів, які цікавляться питаннями медоваріння.

Медовые вина. Как сделать медовое вино в домашних условиях.
Медоварение – давний способ изготовления медовых вин, когда-то процветавший в Украине. Автор предлагает широкой массе пасечников приобщиться к возрождению этой полезной и выгодной области пчеловодства. По мнению автора, медовое виноделие – одно из самых действенных средств поднятия прибыльности украинского пчеловодства.

В книге рассмотрен весь цикл производства медового вина, особенности отдельных операций, приведены способы расчета медового сусла. Значительное внимание отводится изготовлению медово-плодовоягодных и плодовоягодно-медовых вин. Сделана попытка систематизировать знания по медоварению, как собственные – автор на протяжении 30 лет делает медовые вина на любительском уровне, так и опыт других медоваров. Автор не обошел вниманием работы выдающихся виноделов прошлого – Кораблева И., Цесельского Т., Сербинова И., Курочкина А., наработки которых также учтены в книге.
Для широкого круга пасечников и читателей, интересующихся вопросами медоварения.

mal7

 

 

Контакты:

Горніч Микола Лазаревичht1
Телефон: +38 О97 274-12-34
E-mail: gornich@i.ua

 
 


 
 

На стрічку новин

Малыхин В.Е. «Экстремальная зимовка»

mal1
Малыхин Владимир Егорович
Почетный пасечник Украины, пчеловод-практик, владелец пасеки по производству маточного молочка и гомогената, автор серии книг «Творческое пчеловодство».

Творческое пчеловодство
Страница ВКонтакте
Канал на Youtube

 
 
 
 

mal4Название: Экстремальная зимовка
Серия: Творческое пчеловодство
Автор: В.Е.Малыхин
Год выпуска: 2015г.
В серии «Творческое пчеловодство» вышла новая книга В.Е.Малыхина «Экстремальная зимовка».
Новое издание построено на обсуждении старых проблем из практики последних лет. Пчела не меняется миллионы лет, но пчеловодство не может не меняться. В условиях перемены климата, ухудшения экологии и кормовой базы будет корректироваться и технологичность содержания пчелосемей. В книге особое внимание уделено эволюции защитных механизмов и селекции пчел в условиях естественного отбора. Насколько можно увязать прошлый мир развития насекомого с цивилизацией наших дней для сохранения природного наследия? Также приведены уточнения и дополнения к предыдущим работам по зимовке нескольких маток в одном зимующем клубе из наблюдений последних лет. Особое место занимает тема зимовки семей на закристаллизованном меде. Издание рассчитано на творчески мыслящих пчеловодов любого уровня практики.

Книга содержит четыре раздела:

В первом разделе предложена тема как основа основ отрасли -биология пчелы. До сих пор многие пчеловоды не считают нужным знать о пчеле больше, чем они знают, а знаем мы очень немного. К примеру, хотя бы то, что голод является главной причиной большинства болезней расплода в активный период. История знает немало примеров ужаса повальных эпидемий, вызванных именно голодом, потому что до 80% иммунитета у людей (как и у многих животных) находится в кишечнике. Здоровая пища и в достатке, — значит крепкий иммунитет, нехватка пищи, а тем более голод — болезнь и даже смерть. Поэтому воспитание расплода допускается только на природных кормах и без вариантов.

Второй важной стороной биологии пчел является ценнейшее завоевание эволюции — роение. Это природное явление естественного отбора позволило размножить и сохранить ареал колоний медоносных пчел по всей Планете до наших дней. Считаю главной и очень важной составляющей сущности роения — прохождение семьи через кратковременный безрасплодный период в активном сезоне. Проведена аналогия между естественной природой выживания и возможностями современных новаций. Успех и эффективность доказаны многолетней практикой. Но если нам не приемлем такой природный фактор оздоровления, как роение, из-за коммерческих предрассудков, то в крайнем случае безрасплодный период можно создать искусственно. Получим тот же эффект профилактики и лечения многих болезней без использования вредных химических препаратов.

Во втором разделе особое внимание уделено рентабельности наших пасек с учетом специфики кормовой базы. Для большинства регионов Украины главным товарным медоносом в последние годы является подсолнух. Поэтому есть необходимость обсудить наши возможности использовать мед подсолнуха в трех номинациях: реализация, развитие и зимовка. Данный продукт является мощным иммуномодулятором, и об этом должны знать прежде всего производители.

Третий раздел посвящен практическим наработкам по кормовым дотациям для гарантии благополучной зимовки. Погодные аномалии глобального потепления и магнитные бури, вызванные высокой солнечной активностью, провоцируют тревогу у пчел и могут быть причиной повышенного расхода кормов в неактивный период.
В данном разделе также затронута тема качества маток и трутней, потому что потенциал выращивания полноценной матрицы генетического наследия заложен в специфике физиологии питания молодых пчел-кормилец. Об этом нам отчетливо свидетельствует роение — представители репродукции (матки и трутни) выращиваются в роевую пору после смены двух поколений пчел!

Четвертый раздел представляет тему изолятора Хмары, в которой расширены и дополнены ключевые моменты технологии ограничений воспитания расплода, наработанные за последние годы. Особое внимание уделено обсуждению борьбы с варроатозом.А также приведены уточнения по многоматочной зимовке, в том числе с применением изолятора-модуля.

mal5

Для заказа книг звонить по телефону:ht1
Украина +38 066 990-73-95;
E-mail:
malihin1955@mail.ru
Россия +7 925 537-10-85; E-mail: annjrv@gmail.com

 
 
Также можно приобрести книги:
 

mal3Название: Маточное молочко; Гомогенат; Вывод маток
Серия: Творческое пчеловодство
Автор: В.Е.Малыхин
Год выпуска:2013г.
В книге изложены практические наработки последних лет в производстве маточного молочка, гомогената, а так же многолетняя практика вывода маток на собственной пасеке. Вниманию читателя предлагается универсальная технологическая версия формирования семей воспитательниц в дуэте «Симбиоз», основанная на применении многолетнего содержания семей в производстве маточного молочка.
Вся пасека автора работает как один нуклеусный парк. Изобилие плодных маток, на протяжении всего активного сезона, дает возможность проводить регулярный отбор лучших для аборигенной селекции.
Как результат пасека работает без патологий, при этом не используется не один химический препарат. Информационным дополнением к новому изданию предлагается видеофильм-хроника основных моментов изложенных в книге.

mal5
 
 

mal2Название: Творческое пчеловодство
Серия: Творческое пчеловодство
Автор: В.Е.Малыхин
Год выпуска: 2012г.
Данная книга является практическим подтверждением эффективности технологии регулирования размножения пчел в годовом цикле развития семьи. Автором технологии является кандидат биологических наук, врач ветеринарной медицины Хмара П.Я.
Имея многолетнюю практику в данной теме, автор отмечает ряд достоинств изоляции матки при различных ситуациях в активном сезоне и всем годовом цикле в целом.
Технология позволяет:
1.Вывести молодую матку дублера в конце сезона в основной семье с плодной маткой в изоляторе.
2. Зимовать в одной семье нескольких маток.
3. Обходиться в активном сезоне меньшим числом генераций 4-5 вместо 7-8.
4. Оригинальный способ селекции.
5. Избавление семей от затяжного осеннего расплода и возможности появления среди зимних оттепелей.
6. Удобство весенней ревизии после очистительного облета в виду отсутствия расплода.
7. Оздоровление семей собственным иммунитетом.
Книга укомплектована видеоматериалом.

mal7

 
 

Малыхин Владимир Егорович, в практическом пчеловодстве с 1985 г. Первые 15 лет занимался производством меда и цветочной пыльцы, работал с пасекой до 200 пчелосемей. Испробовал все конструкции и типы ульев. Самой технологичной в маневренности считает многокорпусную систему: улей Рутта, Роже-Делон, Великополький.

С 2000 г. начал вплотную заниматься методикой регулирования размножения пчел в годовом цикле развития пчелосемей, предложенной украинским ученым-биологом, врачом ветеринарной медицины Хмарой П.Я. Является последователем и активным пропагандистом предложенной технологии.

Имеет стационарную пасеку из 100 семей, расположенной в лесу Святогорья, северный регион Донбасса, последние годы специализируется по производству маточного молочка и гомогената.

Выводит маток для нужд собственной пасеки от элитных пчелосемей местной аборигенной популяции. Применяет своеобразную методику селекции с применением маточного изолятора. Считает этот прием важным дополнением к общему комплексу оздоровления пчел без химических обработок.
Книги написаны на основе многолетних исследованиях и экспериментах автора.

 

Творческое пчеловодство
Страница ВКонтакте
Канал на Youtube

 

Контакты:

Малыхин Владимир Егоровичht1
Телефон: +38 095 225-99-63, +38 098 823-58-09
Для заказа книг: +38 066 990-73-95;
E-mail: malihin1955@mail.ru

 

 
 

На ленту новостей

Чухрай Т.М., Чухрай С.А. Улей-лежак: «Я заберу твою боль!»

mal1
Чухрай Татьяна Михайловна
Апитерапевт, пчеловод с 30-летнем стажем, автор серии книг и многочисленных публикаций по апитерапии.

Компания InterApia
Телефон: +38 О50 325-73-38
Web site: http://interapia.com.ua
E-mail: info@interapia.com.ua
Канал на Youtube


 
 
 
 

Название: Улей-лежак: «Я заберу твою боль!..»
Автор: Чухрай Т.М., Чухрай С.А.
Год выпуска: 2016г.
В серии «Апитерапия» вышла переработанная и дополненная книга Чухрай Т.М., Чухрай С.А. Улей-лежак: «Я заберу твою боль!..»
В книге собран опыт нескольких пасек по оздоровлению Ульем — лежаком. Скрупулезно отслеженные факты оздоровления сформировали по группам заболеваний, руководствуясь официальными исследованиями Запорожского Национального медицинского университета (Украина).
Даны советы пчеловодам — апитерапевтам в работе с оздоравливающимися людьми, а так же людям, впервые попавшим на оздоровительные сеансы.
В ходе работы практическим путем определены противопоказания лечения Ульем.
Интересную положительную картину на оздоровление психологического состояния человека оказывает стеклянный улей, входящий в комплекс оздоровительных процедур.
Для всех полезна структурированная вода и Вы можете ее получать с Улья для употребления практически в неограниченном количестве.
Все практические наработки, описанные в книге, дают возможность пчеловодам использовать ее как книгу — методичку.
Для людей, желающих улучшить свое здоровье, книга является путеводителем в неизведанный мир Пчелы.

 

ht1
 
 
Также можно приобрести книги:

 
 

Название: Ее Величество Восковая Моль
Автор: Чухрай Т.М.
Год выпуска: 2012г.
В книге даны советы по выращиванию личинки Восковой Моли в молярии, а так же подробные рецепты приготовления спиртовых настоек и медовых гомогенатов ЛВМ.
Особенное место занимает описание действия Экскрементов Личинки Восковой Моли.
Отдельная глава посвящена блестящим победам ЭЛВМ над туберкулезом и эмфиземой.
Успехи оздоровления людей ЭЛВМ распределены по группам заболеваний:
— туберкулез, эмфизема,
— онкология,
— глазные болезни,
— ВИЧ — инфекции,
— астма, пневмония, хронические бронхиты,
— сердечно — сосудистые заболевания: инсульт, инфаркт, гипертония,
— гинекология,
— геронтология,
— стрессы, синдром хронической усталости,
— педиатрия,
— ОРЗ, ОРВИ,
— при проблемах моче — половой системы.
Даны также, советы по употреблению ЭВМ при физических и умственных нагрузках, для омоложения, для домашних питомцев.
В книге широко представлены курсы употребления ЭЛВМ по конкретным проблемам или заболеванию.
Книга рекомендуется пчеловодам, а так же широкому кругу читателей с целью оздоровления организма и поддержанию здоровья натуральными пчелиными продуктами.

 
 

Чухрай Татьяна Михайловна, пчеловод с 30-летнем стажем, основное направление-апитерапия. Делегат ХХХХi Международного Конгресса Апимондии, Франция, 2009г., делегат Европейского Конгресса Апиславии, Польша, 2012г., конгрессмен ХХХХ III Международного Конгресса Апимондии, Украина, 2013г., член Совета Харьковского областного общества пчеловодов. Автор двух книг и многочисленных публикаций.
Чухрай Сергей Александрович, пчеловод в четвертом поколении, основное направление — линия маточного молочка. Соавтор книги » Улей — лежак:» Я заберу твою боль!..» Участник ХХХХIII Международного Конгресса Апимондии, Украина, 2013г.

 
 

Контакты:

Компания InterApia ht1
Телефон: +38 050 325-73-38
Web site: http://interapia.com.ua
E-mail: info@interapia.com.ua
Канал на Youtube

 

 

На ленту новостей

Горніч М. Л. «Медовий квас»

mal1
Горніч Микола Лазаревич
Почесний пасічник України, Лауреат золотих медалей на всеукраїнських конкурсах медових вин, володар знаку “Пiонер медоварiння“, член Національної спілки журналістів України, кореспондент журналу «Український пасічник», автор понад 400 публікацій та книг по медоварінню та бджільництву.

 
 
 
 
 
 

В серії «Медові напої» вийшла нова книга М. Горніча «Медовий квас».

У книзі розглянуто питання виготовлення медового квасу, як нового продукту бджільництва. Описані, як класична теорія квасоваріння, так і питання виготовлення квасу на основі меду. Надані всі схеми підготовки квасного сусла. Показано користь медового квасу для здоров’я людини.
Для широкого кола пасічників і читачів, які цікавляться питаннями медоваріння і квасоваріння.
 

 
 
 
 

Горніч Микола Лазаревичht1
Телефон: +38 О97 274-12-34
E-mail: gornich@i.ua

 
 
 
 

Також можна придбати:

 


 
 
Назва: Медові вина: як зробити медове вино в домашніх умовах.
Автор: Горніч Микола Лазаревич
Рік випуску:2013
5-те. вид.
У книзі розглянуто весь цикл виробництва медового вина, особливості окремих операцій, наведені способи розрахунку медового сусла. Значна увага приділяється виготовленню медово-плодоягідних і плодоягідно-медових вин. Здійснена спроба систематизувати знання з медоваріння як власні – автор протягом 20 років виготовляє медові вина на любительському рівні – а також досвід інших медоварів.
Для широкого кола пасічників і читачів, які цікавляться питаннями медоваріння.

Медовые вина. Как сделать медовое вино в домашних условиях.
Медоварение – давний способ изготовления медовых вин, когда-то процветавший в Украине. Автор предлагает широкой массе пасечников приобщиться к возрождению этой полезной и выгодной области пчеловодства. По мнению автора, медовое виноделие – одно из самых действенных средств поднятия прибыльности украинского пчеловодства.

В книге рассмотрен весь цикл производства медового вина, особенности отдельных операций, приведены способы расчета медового сусла. Значительное внимание отводится изготовлению медово-плодовоягодных и плодовоягодно-медовых вин. Сделана попытка систематизировать знания по медоварению, как собственные – автор на протяжении 30 лет делает медовые вина на любительском уровне, так и опыт других медоваров. Автор не обошел вниманием работы выдающихся виноделов прошлого – Кораблева И., Цесельского Т., Сербинова И., Курочкина А., наработки которых также учтены в книге.
Для широкого круга пасечников и читателей, интересующихся вопросами медоварения.

mal7

 
 

Назва: Підсадка і заміна бджолиної матки
Автор: Горніч Микола Лазаревич
Рік випуску:2014
Зміст книги стосується широкого кола питань щодо підсадки і заміни бджолиних маток. Подана інформація відносно традиційних умов, які впливають на прийом маток. Дана спроба теоретичного обґрунтування операції підсадки маток на основі теорії бджолосім’ї як суперорганізму. Наведені методи прямої і непрямої підсадки маток, способи заміни маток маточниками і розплодом. Узагальнені дані щодо тихої заміни маток. Приведені дані щодо біології трутівочної сім’ї і методів виправлення трутівочних сімей. Подана інформація щодо об’єднання бджолосімей.
Для широкого кола пасічників, спеціалістів галузі, а також осіб, які цікавляться бджільництвом.


 

 

Контакты:

Горніч Микола Лазаревичht1
Телефон: +38 О97 274-12-34
E-mail: gornich@i.ua

 
 

Без рубрики

Новые медогонки от АВВ-100

avv8

Общество с ограниченной ответственностью «АВВ-100», г. Дергачи,  Харьковской обл., предлагает для пчеловодов новое оборудование собственного производства:

 

Медогонка с поворотом кассет 6-ти рамочная с электроприводом

под рамки «Дадан-Блатта» с сенсорным блоком  управления

(Модель2)  cо сварными кассетами

 ht3

                      Торговое обозначение: МРКC6Э2

   avv6

Особенностью данной медогонки является каркас ротора, сваренный из профильной трубы и не имеющий перемычек в верхней загрузочной части, что более удобно при загрузке-выгрузке рамок. Ротор такой конструкции также лучше воспринимает дисбаланс от неравных по массе рамок, упруго компенсирует его, колебания в меньшей степени передаются на саму медогонку, вследствие чего она становится устойчивей.     Медогонка состоит из бака с крышками, подставки, электропривода, ротора с кассетами, трансформатора-выпрямителя, блока управления и сливного крана.

   Электропривод представляет собой мотор-редуктор, насаженный на вал медогонки снизу. Питание электродвигателя – 24 В, постоянного тока, может осуществляться от сети переменного тока 220 В через трансформатор-выпрямитель, который установлен в нижней части медогонки, либо от двух последовательно включенных аккумуляторов 12 В.   


Мощность электродвигателя — 300Вт. Кассеты с рамками автоматически устанавливаются в нерабочем положении по радиусу к центру и поворачиваются при вращении ротора медогонки в ту или другую сторону в зависимости от направления вращения ротора.  Режим работы медогонки устанавливается  соответствующими рукоятками на пульте блока управления. Медогонка может работать в ручном режиме  или в  автоматическом. 

 

        Внимание!:  При работе от сети 220Вдля предотвращения случайного короткого замыкания и выхода из строя предохранителя необходимо отсоединить провода от выводов подключения 24В(при работе от сети 220Вк данным выводам подведено 24В).


Работа медогонки в ручном режиме (РО)

      Скорость, направление и время вращения в этом режиме выставляются на пульте блока управления вручную с помощью соответствующих кнопок. После окончания вращения в одну из сторон, или нажатия кнопки «Стоп» производится выдержка 22 сек. После останова, когда будет светиться индикатор кнопки «Стоп», будет возможен доступ к дальнейшей работе с пультом – например, включение реверса или вход в меню программирования.

 Указание: при работе медогонки надо соблюдать все правила проведения работ по откачке меда, а именно: часть  меда с одной стороны сот надо откачивать на медленных оборотах, остальную часть – на быстрых. Направление вращения ротора – вперед нижней планкой рамки.

 По мере накопления мед сливают через кран в тару.

Характеристика ручного режима 
Диапазон оборотов/мин.     50….160
Время работы, мин.              1…5
Направление вращения      Вперед/Назад

Внимание!

 1. При подборе оптимального ручного режима необходимо начинать со средних оборотов (не с максимальных).
 2. При использовании в качестве источника питания генератора напряжения обязательно включить в цепь дополнительную нагрузку (например лампочку мощностью 100…150 Вт).

                                                   Основные технические данные:

Ток питания электродвигателя, В                              постоянный, 24

Мощность электродвигателя, Вт                                  300

Количество программ управления                             6+ручной режим               

Производительность, рамок/час (по программе Р5,

при времени на загрузку-выгрузку ~ 1мин)            65                                                                        

Масса не более, кг                                                                 65

Объем меда, накапливаемый в медогонке между его 

обязательными сливами (уровень нижних спиц ротора), л       50

Работа медогонки в автоматическом режиме

             Для работы медогонки в автоматическом режиме необходимо  выбрать на пульте управления одну из программ    (Р1;Р2; Р3; Р4; Р5; Р6).  Скорости вращения, количество поворотов а также время откачки запрограммированы на предприятии-изготовителе и являются неизменными для каждой программы. После окончания вращения в одну из сторон, как и в ручном режиме, производится выдержка 22 сек. 

                                            Характеристики автоматического режима

  Программа Направление вращения
Вперед Назад  Вперед Назад
      Р1 Об/мин. 80 110 110
 Время работы (мин.) 1,5 1,5 1,5
 Р2 Об/мин. 80 130 130
 Время работы (мин.)    1,5   1,5    1,5
      Р3 Об/мин.    80    80    150   150
 Время работы (мин.)     1    1    1,5   1,5
      Р4 Об/мин.    80   110    110
 Время работы (мин.)    1,5   1,5    1,5
      Р5 Об/мин.    110   110
 Время работы (мин.)     2    2
      Р6 Об/мин.    130   130
 Время работы (мин.)     2    2

Указанные в таблицах Об/мин +- 5% при напряжении в сети 220в.

        Габаритные размеры, мм:
Диаметр бака                   900
Высота                               1240
Ширина                             1150
Масса не более, кг           65 

Необходимая ширина проема для заноса-выноса медогонки в  помещение – 1100 мм.

 

 

 ht3

Медогонка 56-ти рамочная нержавеющая с электроприводом

(Модель 2) 

   Торговое обозначение: МРН56Э2

avv7

Бак: Нержавеющий
Бак медогонки покрыт  защитной пленкой, которую можно легко снять
Детали ротора: Нержавеющие

Кран: Нержавеющий
Крышка: Оргстекло
Высота: 1080 мм

Ширина: 1230 мм

 

Контакты:

Предприятие ООО «АВВ-100»

Украина: индекс- 62303  Харьковская область, г. Дергачи, ул.23 Августа 6А

.Директор Руденко Владимир Иванович

Телефоны :(098) 740-68-82, (093) 300-75-33 —  понедельник — пятница с 8-00 до 16-30

(050) 80-22-064  понедельник — воскресенье c 8-00 до 16-30

+38 (05763) 3-03-21,  +38 (05763) 2-06-81 понедельник — пятница с 8-00 до 16-30

E-mail: aiv_rudi@mail.ru

Skype : elena.avv100

Без рубрики

Чухрай Т.М., Чухрай С.А. Улей-лежак: «Я заберу твою боль!»

mal1
Чухрай Татьяна Михайловна
Апитерапевт, пчеловод с 30-летнем стажем, автор серии книг и многочисленных публикаций по апитерапии.

Компания InterApia
Телефон: +38 О50 325-73-38
Web site: http://interapia.com.ua
E-mail: info@interapia.com.ua
Канал на Youtube


 
 
 
 

Название: Улей-лежак: «Я заберу твою боль!..»
Автор: Чухрай Т.М., Чухрай С.А.
Год выпуска: 2016г.
В серии «Апитерапия» вышла переработанная и дополненная книга Чухрай Т.М., Чухрай С.А. Улей-лежак: «Я заберу твою боль!..»
В книге собран опыт нескольких пасек по оздоровлению Ульем — лежаком. Скрупулезно отслеженные факты оздоровления сформировали по группам заболеваний, руководствуясь официальными исследованиями Запорожского Национального медицинского университета (Украина).
Даны советы пчеловодам — апитерапевтам в работе с оздоравливающимися людьми, а так же людям, впервые попавшим на оздоровительные сеансы.
В ходе работы практическим путем определены противопоказания лечения Ульем.
Интересную положительную картину на оздоровление психологического состояния человека оказывает стеклянный улей, входящий в комплекс оздоровительных процедур.
Для всех полезна структурированная вода и Вы можете ее получать с Улья для употребления практически в неограниченном количестве.
Все практические наработки, описанные в книге, дают возможность пчеловодам использовать ее как книгу — методичку.
Для людей, желающих улучшить свое здоровье, книга является путеводителем в неизведанный мир Пчелы.

 

ht1
 
 
Также можно приобрести книги:

 
 

Название: Ее Величество Восковая Моль
Автор: Чухрай Т.М.
Год выпуска: 2012г.
В книге даны советы по выращиванию личинки Восковой Моли в молярии, а так же подробные рецепты приготовления спиртовых настоек и медовых гомогенатов ЛВМ.
Особенное место занимает описание действия Экскрементов Личинки Восковой Моли.
Отдельная глава посвящена блестящим победам ЭЛВМ над туберкулезом и эмфиземой.
Успехи оздоровления людей ЭЛВМ распределены по группам заболеваний:
— туберкулез, эмфизема,
— онкология,
— глазные болезни,
— ВИЧ — инфекции,
— астма, пневмония, хронические бронхиты,
— сердечно — сосудистые заболевания: инсульт, инфаркт, гипертония,
— гинекология,
— геронтология,
— стрессы, синдром хронической усталости,
— педиатрия,
— ОРЗ, ОРВИ,
— при проблемах моче — половой системы.
Даны также, советы по употреблению ЭВМ при физических и умственных нагрузках, для омоложения, для домашних питомцев.
В книге широко представлены курсы употребления ЭЛВМ по конкретным проблемам или заболеванию.
Книга рекомендуется пчеловодам, а так же широкому кругу читателей с целью оздоровления организма и поддержанию здоровья натуральными пчелиными продуктами.

 
 

Чухрай Татьяна Михайловна, пчеловод с 30-летнем стажем, основное направление-апитерапия. Делегат ХХХХi Международного Конгресса Апимондии, Франция, 2009г., делегат Европейского Конгресса Апиславии, Польша, 2012г., конгрессмен ХХХХ III Международного Конгресса Апимондии, Украина, 2013г., член Совета Харьковского областного общества пчеловодов. Автор двух книг и многочисленных публикаций.
Чухрай Сергей Александрович, пчеловод в четвертом поколении, основное направление — линия маточного молочка. Соавтор книги » Улей — лежак:» Я заберу твою боль!..» Участник ХХХХIII Международного Конгресса Апимондии, Украина, 2013г.

 
 

Контакты:

Компания InterApia ht1
Телефон: +38 050 325-73-38
Web site: http://interapia.com.ua
E-mail: info@interapia.com.ua
Канал на Youtube

 

Без рубрики

Питні меди-2016

0 грн.

Про підсумки крайового конкурсу медоварів «Питні меди-2016»
(Схід)

gm2В рамках виставки-ярмарку «Бджільництво та апітерапія Слобожанщини» 6 лютого 2016 року відбувся конкурс медоварів «Питні меди-2016», який був організований Слобожанським крайовим осередком гільдії медоварів України.
Мета конкурсу – популяризація меду, медових напоїв та бджолопродуктів, а також відродження на Слобожанщині давніх традицій медоваріння та культури споживання питних медів, як невід’ємної частини історичної та культурної спадщини нашого народу.

Питний мед, це суто слов’янський напій, має багату історію і глибоке національне коріння. Завдяки наявності в рецептурі натурального меду з його цілющими властивостями цей напій набирає неперевершені букет та м’якість і вважається по-справжньому унікальним та корисним.

Майстерність приготування питних медів межує з високим мистецтвом. Виробляючи його, медовару необхідно використовувати не тільки кришталево чисту джерельну воду, ароматний мед і чисті культури винних дріжджів, а й мати чисті думки, відкрите серце, а також вкласти частинку своєї душі. Тому в даний час питний мед стає брендом в Україні, таким як віскі в Шотландії, саке в Японії, в Мексиці текіла, ром на Кубі.

На ярмарку, окрім пасічного реманенту та інструментів бджільництва також традиційно був представлений широкий спектр продуктів бджільництва.
Попитом користвався не тільки високоякісний натуральний мед, а й інші апіпродукти, такі як бджолине обніжжя, перга, забрус, екстракти прополісу та личинок воскової молі. На місціт відвідувачі могли отримати кваліфіковану консультацію з їх використання.
А медові напої були з декількох областей України.
Гості ярмарку змогли скуштувати різні сорти ароматних питних медів, що виготовлялись за різними рецептами і, звичайно ж, купити цей чудовий нектар.


Previous Image
Next Image

Одним з відвідуваних було місце проведення конкурсу «Питні меди–2016» де організатори конкурсу Дейнека Ф.М. та Мироненко М.В. від самого ранку зустрічали медоварів зі зразками їх продукції.
Медовари розповідали про цілющі властивості питних медів, відкрито ділилися рецептами та технологічними тонкощами виготовлення медових напоїв.

Насправді більшість стародавніх рецептів не є чимось більшим за звичайний перелік складових з дуже короткими зауваженнями щодо приготування. Детальні інструкції не вважались чимось необхідним бо кожен медовар досконало знав свою справу. Тому більщість стародавніх рецептів що дійшли до нас, Були відроджені справжніми любителями своєї справи шляхом випробувань та помилок. Через це тим ціннішим та якіснішим буде кінцевий продукт якщо до справи підходити з розумінням процесів та виконуючи технології що напрацьовані роками наполегливої праці.

Великим здобутком харківського осередку стало запрошення до роботи в дегустаційній комісії одного з відомих та авторитетних спеціалістів у галузі вітчизняного виноробства інженера-технолога «Харківського заводу шампанських вин» Бузинної В.О., яка під час роботи дегустаційної комісії на конкретних прикладах дала майстер класс по правилах дегустування і методикою визначення вад напоїв. Цей досвід в певному сенсі безцінний і подальша співпраця зі спеціалістами такого рівня матиме позитивний вплив на підвищення якості медових напоїв.

На конкурс було представлено 43 зразка. Окрім східних областей: Харківської, Луганської, донецької та Дніпропетровської в конкурсі брали участь медовари Сумщини та Полтавщини.

В конкурсі приймали участь не тільки досвідчені члени Гільдії, а й початківці. Дегустаційна комісія провела незалежну експертну оцінку якості конкурсних зразків методом дегустації «всліпу» – експерти не знали, який сааме зразок вони досліджують (зразки Були закодовані цифрами, та навіть ці цифри були відомі лише секретарю).

До складу журі конкурсу увійшли найбільш авторитетні та досвідчені фахівці:

 • Барабаш Василь Степанович-голова Гільдії медоварів України;
 • Мироненко Михайло Володимирович — член Ради Гільдії медоварів України;
 • Бузинна Вікторія Олександрівна — інженер-технолог Харківського заводу шампанських вин;
 • Кузовков Петро Миколайович — голова Балаклеєвської Спілки пасічників;
 • Коляда Григорій Михайлович — член громадської організації «Пасічник Слобожанщини».

Зразки оцінювались за такими показниками: букет, смак, аромат, прозорість напоїв за 10-бальною системою:

 • 1 місце — 8,7 балів і вище;
 • 2 місце — 8,5 – 8,69 балів;
 • 3 місце — 8,3 -8.49 бала;
 • Диплом учасника – 8,1 — 8.29 бала;
 • Зразок знімається з конкурсу при оцінці нижче 8.1 бала.

Комісія визначила переможців в шести номінаціях. Основна частина представлених зразків були високої якості, які свідчать про серйозність підходу медоварів регіону. Але на жаль там Були і деякі зразки низької якості.
Раніше гільдією медоварів неодноразово піднімалося питання про підвищення якості питних медів і моніторингу за виробами що продаються, з висновками навіть щодо виключення з членів Гільдії, через те що продукція низької якості може дискредитувати саму ідею медоваріння.

 

Результати роботи дегустація комісії обласного конкурсу «Питні меди-2016»

Зразки відповідають першому місцю:

 • Герб Павло Іванович- 8.7

Зразки на друге місце:

 • Моісеєнко Володимир Миколайович- 8.57
 • Моісеєнко Володимир Миколайович- 8.54
 • Галагуря Руслан Михайлович- 8.52

Зразки що відповідають третьому місцю:

 • Коваль Віктор Володимирович- 8.48
 • Денисов Анатолій Іванович- 8.46
 • Бугар Олександр Михайлович- 8.45
 • Галагуря Руслан Михайлович- 8.45
 • Гажемон Михайло Сергійович- 8.37
 • Лесишин Ігор Іванович- 8.37
 • Бугар Олександр Михайлович- 8.36
 • Дейнека Федір Микитович- 8.34
 • Кочерга Владислав Генадійович- 8.34
 • Бугар Олександр Михайлович- 8.33
 • Денисов Анатолій Іванович- 8.3
 • Хруцкий Михайло Леонідович- 8.3
 • Величко Михайло Васильович- 8.3

Дипломом учасника:

 • Бугар Олександр Михайлович- 8.29
 • Бугар Олександр Михайлович- 8.28
 • Кочерга Владислав Генадійович- 8.27
 • Крутько Олександр Євгенійович- 8.27
 • Герб Павло Іванович- 8.27
 • Горб Борис Семенович- 8.26
 • Томах Ростислав Михайлович- 8.25
 • Сулима Євген Леонідович- 8.25
 • Молчанов Олександр Борисович- 8.25
 • Мироненко Михайло Володимирович- 8.22
 • Величко Михайло Васильович- 8.22
 • Кочерга Владислав Генадійович- 8.21
 • Губка Сергій Іванович- 8.21
 • Бугар Олександр Михайлович- 8.2
 • Гажемон Михайло Сергійович- 8.19
 • Хруцкий Михайло Леонідович- 8.19
 • Олійник Олексій Андрійович- 8.18
 • Бугар Олександр Михайлович- 8.17
 • Крутько Олександр Євгеньович- 8.1

Найкращі зразки регіональних відбіркових візьмуть участь в фінальному ХІІ Всеукраїнському відкритого конкурсу «Питні меди-2016», який буде проходити в Києві 27-28 лютого 2016р.

gmu001

Схоже відео:
Переможці конкурсу «Питні меди-2016», м.Луцьк
Переможці конкурсу «Питні меди-2016», м.Івано-Франківськ

Дуже хотілося б щоб харків’яни і гості міста мали можливість долучитися до стародавньої культури предків, насолодитися питними медами та іншими продуктами бджільництва, отримати поради про те, як використовувати їх, не тільки на ярмарках бджільництва, а й в інші дні.
Наприклад, у Луцьку, ви можете відвідати «Медову хату», де можна придбати ці по-справжньому оздоровчі напої з меду що символізують колективне спілкування, гостинність та людську щедрість.

Сайт «Медова хата, Мед та продукти бджільництва, Луцьк»
Таблоїд Волині про центр традиційної української культури «Медова хата»

 

Питные меды-2016

0 грн.

Итоги краевого конкурса медоваров «Питные меды-2016»
(восточный регион)

gm2В Харькове в рамках выставки-ярмарки «Пчеловодство и апитерапия Слобожанщины» 6 февраля 2016г. состоялся краевой конкурс медоваров «Питные меды-2016», организованный Слобожанским краевым отделением Гильдии медоваров Украины.
Цель конкурса— это популяризация меда, медових напитков и оздоровительной пчелопродукции, а также возрождение на Слобожанщине старинных традиций медоварения и культуры употребления питных медов, как неотемлемой части наследия обычаев нашого народа.

Питной мед— это исконно славянский напиток, имеющий богатую историю и глубокие национальные корни. Благодаря присутствию в рецептуре натурального мёда, обладающего целебными свойствами, этот напиток приобретает непревзойдённую мягкость и считается поистине уникальным и полезным.

Мастерство приготовления настоящего питного меда граничит с высоким искусством. Чтобы приготовить его, медовару нужно иметь не только кристально чистую родниковую воду, ароматный мед и винные дрожжи, а еще и чистые мысли, открытое сердце, а также вложить частичку своей души. Вот поэтому, в настоящее время Питной мед становится брендом Украины, таким как виски в Шотландии, сакэ в Японии, текила в Мексике, ром на Кубе.

На ярмарке кроме пасечного инвентаря, также традиционно был представлен широкий ассортимент продуктов пчеловодства.
Спросом пользовался не только высококачественный натуральный мед, а и другие апипродукты, такие как пыльца, перга, забрус, экстракты прополиса и личинок восковой моли. Здесь же посетители могли получить квалифицированную консультацию по их применению.
А медовые напитки были с нескольких областей Украины.
Гости ярмарки смогли попробовать различные сорта ароматного питного меда, приготовленного по разным рецептам и конечно, приобрести этот чудесный нектар.


Previous Image
Next Image

Одним из посещаемых, было место проведения конкурса «Питные меды-2016», где организаторы конкурса Мироненко М.В. и Дейнека Ф.Н. с самого утра встречали медоваров с образцами их продукции.
Медовары рассказывали о целебных свойствах питных медов, открыто делились рецептами и технологическими тонкостями приготовления напитков из меда.

Ведь, большинство старинных рецептов не были чем-то большим, чем списки ингредиентов с краткими примечаниями приготовления. Детальные инструкции не считались тогда необходимыми, каждый медовар досконально знал свое дело, поэтому многие старинные рецепты дошедшие до нас, были восстановлены настоящими любителями своего дела, долгим путем проб и ошибок. Поэтому тем ценнее и качественнее будет конечный продукт, если подходить к делу с пониманием процессов, соблюдая все тонкости технологий, отрабатываемых годами.

Большим достижением харьковского отделения стало приглашение для работы в дегустационной комиссии одного из известных и авторитетных специалистов в отрасли отечественного виноделия инженера-технолога «Харьковского завода шампанских вин» Бузынной В.А., которая во время работы дегустационной комиссии на некоторых примерах дала мастер класс по правилам дегустации и методике определения дефектов напитков.
Этот опыт в определённом смысле бесценен и дальнейшее сотрудничество со специалистами такого уровня будет иметь позитивное влияние на улучшение качества медовых напитков.

На конкурс было представлено 43 образца. Кроме областей входящих в восточный регион: Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской областей, в конкурсе также участвовали медовары Сумской и Полтавской обл.

В конкурсе приняли участие не только опытные члены Гильдии, но и начинающие медовары. Дегустационная комиссия провела независимую экспертную оценку качества конкурсных образцов методом закрытой дегустации — эксперты не знали, какой именно образец они пробуют (образцы кодировались цифрами).

В состав дегустационной комиссии вошли наиболее авторитетные и профессионально-опытные специалисты:

 • Барабаш Василий Степанович – председатель Гильдии медоваров Украины;
 • Мироненко Михаил Владимирович – член совета Гильдии медоваров Украины;
 • Бузынная Виктория Александровна – инженер-технолог Харьковского завода шампанских вин;
 • Кузовков Петр Николаевич – председатель Балаклеевского союза пасечников Украины;
 • Коляда Григорий Михайлович- член общественной организации «Пасечник Слобожанщины».

Оценивались букет, вкус, аромат, прозрачность напитков по 10-ти бальной системе:

 • 1место – 8,7 балла и выше;
 • 2 место – 8,5-8,69 балла;
 • 3 место – 8,3-8,49 балла;
 • Диплом участника – 8,1-8,29 балла;
 • Образец снимается с конкурса при оценке ниже 8,1 балла.

Комиссия определила победителей в шести номинациях. Основная масса представленных образцов были высокого качества, что свидетельствует о серьёзном подходе медоваров региона к своему делу. К сожалению не обошлось и без образцов низкого качества.
Ранее Гильдией медоваров неоднократно поднимался вопрос о повышении качества питных медов и контроле за продаваемой продукцией, вплоть до исключения из членов Гильдии, так как продукция низкого уровня может дискредитировать саму идею медоварения.

 

Результаты работы дегустационной комиссии регионального конкурса «Питные меды-2016»

Образцы соответствуют первому месту:

 • Герб Павел Иванович- 8.7

Образцы соответствуют второму месту:

 • Моисеенко Владимир Николаевич- 8.57
 • Моисеенко Владимир Николаевич- 8.54
 • Галагуря Руслан Михайлович- 8.52

Образцы соответствуют третьему месту:

 • Коваль Виктор Владимирович- 8.48
 • Денисов Анатолий Иванович- 8.46
 • Бугар Александр Михайлович- 8.45
 • Галагуря Руслан Михайлович- 8.45
 • Гажемон Михаил Сергеевич- 8.37
 • Лесишин Игорь Иванович- 8.37
 • Бугар Александр Михайлович- 8.36
 • Дейнека Федор Никитович- 8.34
 • Кочерга Владислав Геннадьевич- 8.34
 • Бугар Александр Михайлович- 8.33
 • Денисов Анатолий Иванович- 8.3
 • Хруцкий Александр Леонидович- 8.3
 • Величко Михаил Васильевич- 8.3

Диплом участника:

 • Бугар Александр Михайлович- 8.29
 • Бугар Александр Михайлович- 8.28
 • Кочерга Владислав Геннадьевич- 8.27
 • Крутько Александр Евгеньевич- 8.27
 • Герб Павел Иванович- 8.27
 • Горб Борис Семенович- 8.26
 • Томах Ростислав Михайлович- 8.25
 • Сулима Евгений Леонидович- 8.25
 • Молчанов Александр Борисович- 8.25
 • Мироненко Михаил Владимирович- 8.22
 • Величко Михаил Васильевич- 8.22
 • Кочерга Владислав Геннадьевич- 8.21
 • Губка Сергей Иванович- 8.21
 • Бугар Александр Михайлович- 8.2
 • Гажемон Михаил Сергеевич- 8.19
 • Хруцкий Александр Леонидович- 8.19
 • Олейник Алексей Андреевич- 8.18
 • Бугар Александр Михайлович- 8.17
 • Крутько Александр Евгеньевич- 8.1

Лучшие образцы, прошедшие отбор на краевом конкурсе, приняли участие в финальном ХІІ Всеукраинском открытом конкурсе «Питные меды – 2016», который состоялся в г.Киеве 27-28 февраля 2016г.
Итоги конкурса «Питные меды – 2016»

gmu001

Похожие видео:
Переможці конкурсу «Питні меди-2016», м.Луцьк
Переможці конкурсу «Питні меди-2016», м.Івано-Франківськ

Хотелось бы, чтобы харьковчане и гости города могли приобщиться к древней культуре предков, насладиться питными медами и продуктами пчеловодства, получить консультации по их применению, не только на пчеловодческих ярмарках, но и в другие дни.
В Луцке например, можно посетить «Медовую хату», и приобрести настоящий оздоровительный медовый напиток, который символизирует коллективное общение, гостеприимство и человеческую щедрость.

Сайт «Медова хата, Мед та продукти бджільництва, Луцьк»
Таблоїд Волині про центр традиційної української культури «Медова хата»

 

Малыхин В.Е. «Экстремальная зимовка»

mal1
Малыхин Владимир Егорович
Пчеловод-исследователь, почетный пасечник Украины, лауреат Золотой премии Бджолярского круга, владелец пасеки по производству маточного молочка и гомогената, автор серии книг «Творческое пчеловодство».

Творческое пчеловодство
Страница ВКонтакте
Канал на Youtube

 
 

mal4Название: Экстремальная зимовка
Серия: Творческое пчеловодство
Автор: В.Е.Малыхин
Год выпуска: 2015г.
В серии «Творческое пчеловодство» вышла новая книга В.Е.Малыхина «Экстремальная зимовка».
Новое издание построено на обсуждении старых проблем из практики последних лет. Пчела не меняется миллионы лет, но пчеловодство не может не меняться. В условиях перемены климата, ухудшения экологии и кормовой базы будет корректироваться и технологичность содержания пчелосемей. В книге особое внимание уделено эволюции защитных механизмов и селекции пчел в условиях естественного отбора. Насколько можно увязать прошлый мир развития насекомого с цивилизацией наших дней для сохранения природного наследия? Также приведены уточнения и дополнения к предыдущим работам по зимовке нескольких маток в одном зимующем клубе из наблюдений последних лет. Особое место занимает тема зимовки семей на закристаллизованном меде. Издание рассчитано на творчески мыслящих пчеловодов любого уровня практики.

Книга содержит четыре раздела:

В первом разделе предложена тема как основа основ отрасли -биология пчелы. До сих пор многие пчеловоды не считают нужным знать о пчеле больше, чем они знают, а знаем мы очень немного. К примеру, хотя бы то, что голод является главной причиной большинства болезней расплода в активный период. История знает немало примеров ужаса повальных эпидемий, вызванных именно голодом, потому что до 80% иммунитета у людей (как и у многих животных) находится в кишечнике. Здоровая пища и в достатке, — значит крепкий иммунитет, нехватка пищи, а тем более голод — болезнь и даже смерть. Поэтому воспитание расплода допускается только на природных кормах и без вариантов.

Второй важной стороной биологии пчел является ценнейшее завоевание эволюции — роение. Это природное явление естественного отбора позволило размножить и сохранить ареал колоний медоносных пчел по всей Планете до наших дней. Считаю главной и очень важной составляющей сущности роения — прохождение семьи через кратковременный безрасплодный период в активном сезоне. Проведена аналогия между естественной природой выживания и возможностями современных новаций. Успех и эффективность доказаны многолетней практикой. Но если нам не приемлем такой природный фактор оздоровления, как роение, из-за коммерческих предрассудков, то в крайнем случае безрасплодный период можно создать искусственно. Получим тот же эффект профилактики и лечения многих болезней без использования вредных химических препаратов.

Во втором разделе особое внимание уделено рентабельности наших пасек с учетом специфики кормовой базы. Для большинства регионов Украины главным товарным медоносом в последние годы является подсолнух. Поэтому есть необходимость обсудить наши возможности использовать мед подсолнуха в трех номинациях: реализация, развитие и зимовка. Данный продукт является мощным иммуномодулятором, и об этом должны знать прежде всего производители.

Третий раздел посвящен практическим наработкам по кормовым дотациям для гарантии благополучной зимовки. Погодные аномалии глобального потепления и магнитные бури, вызванные высокой солнечной активностью, провоцируют тревогу у пчел и могут быть причиной повышенного расхода кормов в неактивный период.
В данном разделе также затронута тема качества маток и трутней, потому что потенциал выращивания полноценной матрицы генетического наследия заложен в специфике физиологии питания молодых пчел-кормилец. Об этом нам отчетливо свидетельствует роение — представители репродукции (матки и трутни) выращиваются в роевую пору после смены двух поколений пчел!

Четвертый раздел представляет тему изолятора Хмары, в которой расширены и дополнены ключевые моменты технологии ограничений воспитания расплода, наработанные за последние годы. Особое внимание уделено обсуждению борьбы с варроатозом.А также приведены уточнения по многоматочной зимовке, в том числе с применением изолятора-модуля.

mal5

Для заказа книг звонить по телефону:ht1
Украина +38 066 990-73-95;
E-mail:
malihin1955@gmail.com
Россия +7 925 537-10-85;
E-mail:
annjrv@gmail.com

 
 
Также можно приобрести книги:

mal3Название: Маточное молочко; Гомогенат; Вывод маток
Серия: Творческое пчеловодство
Автор: В.Е.Малыхин
Год выпуска:2013г.
В книге изложены практические наработки последних лет в производстве маточного молочка, гомогената, а так же многолетняя практика вывода маток на собственной пасеке. Вниманию читателя предлагается универсальная технологическая версия формирования семей воспитательниц в дуэте «Симбиоз», основанная на применении многолетнего содержания семей в производстве маточного молочка.
Вся пасека автора работает как один нуклеусный парк. Изобилие плодных маток, на протяжении всего активного сезона, дает возможность проводить регулярный отбор лучших для аборигенной селекции.
Как результат пасека работает без патологий, при этом не используется не один химический препарат. Информационным дополнением к новому изданию предлагается видеофильм-хроника основных моментов изложенных в книге.

mal5

Книга получила признание не только у пчеловодов СНГ, в 2017 году переиздана в Республике Польша.

mal12

 
 

mal2Название: Творческое пчеловодство
Серия: Творческое пчеловодство
Автор: В.Е.Малыхин
Год выпуска: 2012г.
Данная книга является практическим подтверждением эффективности технологии регулирования размножения пчел в годовом цикле развития семьи. Автором технологии является кандидат биологических наук, врач ветеринарной медицины Хмара П.Я.
Имея многолетнюю практику в данной теме, автор отмечает ряд достоинств изоляции матки при различных ситуациях в активном сезоне и всем годовом цикле в целом.
Технология позволяет:
1.Вывести молодую матку дублера в конце сезона в основной семье с плодной маткой в изоляторе.
2. Зимовать в одной семье нескольких маток.
3. Обходиться в активном сезоне меньшим числом генераций 4-5 вместо 7-8.
4. Оригинальный способ селекции.
5. Избавление семей от затяжного осеннего расплода и возможности появления среди зимних оттепелей.
6. Удобство весенней ревизии после очистительного облета в виду отсутствия расплода.
7. Оздоровление семей собственным иммунитетом.
Книга укомплектована видеоматериалом.

mal7

 

Малыхин Владимир Егорович, в практическом пчеловодстве с 1985 г. Первые 15 лет занимался производством меда и цветочной пыльцы, работал с пасекой до 200 пчелосемей. Испробовал все конструкции и типы ульев. Самой технологичной в маневренности считает многокорпусную систему: улей Рутта, Роже-Делон, Великополький.

С 2000 г. начал вплотную заниматься методикой регулирования размножения пчел в годовом цикле развития пчелосемей, предложенной украинским ученым-биологом, врачом ветеринарной медицины Хмарой П.Я. Является последователем и активным пропагандистом предложенной технологии.

Имеет стационарную пасеку из 100 семей, расположенной в лесу Святогорья, северный регион Донбасса, последние годы специализируется по производству маточного молочка и гомогената.

Выводит маток для нужд собственной пасеки от элитных пчелосемей местной аборигенной популяции. Применяет своеобразную методику селекции с применением маточного изолятора. Считает этот прием важным дополнением к общему комплексу оздоровления пчел без химических обработок.
Книги написаны на основе многолетних исследованиях и экспериментах автора.

 
 

Творческое пчеловодство
Страница ВКонтакте
Канал на Youtube

 

Контакты:

Малыхин Владимир Егоровичht1
Телефон: +38 095 225-99-63, +38 098 823-58-09
Для заказа книг: +38 066 990-73-95;
E-mail: malihin1955@gmail.com

 

Без рубрики

Онлайн-карта полетов ваших пчел

 

Открыв карту мы видим маркер-улей расположенный на карте в Европе.
Перейти на карту можно по ссылке:
Beespace, или кликнув по карте на этой странице.

Перемещаем по карте маркер-улей к месту расположения вашей пасеки или точка, при этом, для быстрого перемещения уменьшаем масштаб, нажав кнопку «–» в левом верхнем углу карты. После этого увеличиваем масштаб, нажимая кнопку «+», устанавливаем маркер более точно.

Второй способ: в Меню область облета (Flugbereich eines Bienenvolkes) находящемся в правом верхнем углу отключаем галочку перед Bienenstandort , на карте находим место расположения вашей пасеки или точка и снова ставим галочку перед Bienenstandort— маркер появляется на карте. После этого увеличиваем масштаб и устанавливаем маркер более точно.

 

Поставив галочку перед Hauptfluggebiet   в Меню область облета (Flugbereich eines Bienenvolkes) можно выбрать радиус (Radius 1-3km), например 2 км (для медосбора оптимальным радиусом лёта пчел считается расстояние до 2 км). И посмотреть какие угодья попадают в область оптимального медосбора.

 

Поставив галочку перед Erreichbares Gebiet можно выбрать радиус (Radius 4-11km), например 5 км (матки спариваются на расстоянии в среднем не менее 2 и не более 5 км от своей пасеки) матковод может определить пригодные места для матковыводной пасеки и  дальнейшего создания мощного трутневого чистопородного фона.

 

В Меню Kartenstil ставя галочки перед Bing Luftbild, Mapquest Open, OpenStreetMap.de, OpenStreetMap, можно менять вид карты (карта со спутника, топографическая, и т.д.).

После этого, для желающих установить ссылку на карту, или саму карту  на своем сайте — нужно зайти в Anleitung (инструкция пользователя) находящуюся в левом верхнем углу карты и скопировать соответственно, первый или второй код в конце инструкции.

В первом случае будет вот такая ссылка:
Mein Bienenstandort (месторасположение моей пасеки).

Во втором Онлайн-карта с вашими настройками:


 

Кроме этой карты существует еще одна карта- The Apiary Map.
Карта объединяет пасечников и их пасеки на Карте пасек мира. Ее цель — сделать легким просмотр, где находятся ваши коллеги-пасечники, их контакты, каких пчел они водят и т.п.
Инструкция по размещению Вашей пасеки на Карте пасек мира.

 

Без рубрики

Словарь пчеловода (en/ru)

beekeeping, apiculture — пчеловодство
beekeeper — пчеловод
apiary – пасека

egg — яйцо, eggs – яйца
larva — личинка, larvae — личинки
pupa — куколка, pupae – куколки
brood — расплод
open brood — открытый расплод
sealed brood — печатный расплод
queen cell — маточник
queen cell capped — запечатанный маточник
queen — матка, королева
mated queen — плодная матка
virgin queen — неплодная матка
selected breeder queen — племенная матка
island mated queen — островная матка
overwintered queen — зимовалая матка
queen attendants — свита матки
requeening by bees — тихая смена матки
queen caging — отсадка пчелиной матки
queen cage — клеточка для пчелиной матки
drone -трутень

bee — пчела, bees — пчелы
honey bee — медоносная пчела
wild bees — дикие пчелы
working bee- пчела рабочая
robber bee- пчела-воровка
maintenance bee — пчела-строительница
scout bee — пчела-разведчица
water-carrying bee — пчела-водонос
wax-making bee- пчела, производящая воск
honey-laiden bee — пчела, несущая мед
nurse bee — пчела-кормилица
guard bee — пчела-сторож
cleaning bee — пчела-чистильщица
foraging bees, field bees — пчелы-фуражиры
solitary bees — одиночные пчелы
shaken bees — струшеные с рамки пчелы
flying bees — летящие пчелы
colony of bees, bee colony — пчелосемья
hot hive — семья с повышенной злобливостью и агрессивностью
sting of a bee — жало пчелы
bee sting — пчелиный укус
apitoxin — пчелиный яд

split – отводок
swarm – рой, swarming — роение
prime swarm — рой-первак
drive bees — ловить рой
driven bees — преследуемый рой
absconded swarm — беглый рой
stray swarm — рой-находка
afterswarm — рой, ставший новой семьей
swarm box — роевня
hiving a swarm — посадка роя в улей
cluster — клуб пчел
winter cluster — зимний клуб пчел
to overwinter — перезимовать

mellittophilae — пчелоопыляемые растения
blooming, flowering — цветение
nectar — нектар
pollen — пыльца
pollen basket, corbicula — корзинка (на задней ножке пчелы)
pollen load — пчелиная обножка
bee bread — перга
pollen frame — рамка с пергой
comb capping — забрус
royal jelly — маточное молочко
propolis — прополис
flow – взяток
honey – мед
comb honey, chunk honey — сотовый мед
polyfleur honey — полифлерный мед
honeydew honey — падевый мёд
green honey — незапечатанный мёд
section honey — секционный мед
extracted honey — центробежный мед
clear honey — жидкий мёд
honey graining — кристаллизация мёда

wax — воск, bee wax — пчелиный воск
comb — сот, combs – соты
cell — ячейка, cells — ячейки
cell cup — мисочка
queen cell — маточник
comb foundation – вощина
empty combs — сушь
comb rendering — перетопка сот
slumgum — мерва

hive – улей
wild hive — борть, дуплянка
10-frame beehive — 10-рамочный улей
beehive — пчелиный улей
hive entrance -леток
nuc — нуклеус
nuc hive — нуклеусный улей
box — корпус улья, дословно это «коробка»
cover — крышка улья
bottom board — днище
stand — подставка под улья
rabbet — фальц
queen excluder — разделительная решетка
bee escape — пчелоудалитель
frame — рамка, combframe — соторамка
plastic frame — пластиковая рамка
wooden frame — деревянная рамка
wired bee frame — рамка с проволокой
outmost comb — кроющая рамка
frame feeder — рамка-кормушка
bar — планка
top bar — верхняя планка
end bar — боковая планка рамки
bottom bar — нижняя планка рамки
frame rest — пропил для вощины
frame assembly jig — кондуктор для сборки рамок
cold way, combs perpendicular to entrance — холодный занос
warm way- теплый занос

bee suit — костюм
bee jacket — куртка
veil — лицевая сетка
gloves — перчатки
hive tool — стамеска
smoker – дымарь
bee brush — щетка
frame grip — захват для рамок
unknapping knife — пчеловодческий нож
chinese grafting tool — китайский шпатель для переноса личинок
honey extractor — медогонка
honey strainer — сито для процеживания меда после медогонки
cappings scratcher — вилка для распечатывания сот
waterer — поилка
foundation mold — форма для изготовления вощины
uncapping roller — каток игольчатый
plactic pail — пластиковое ведро
bucket bench — кронштейн для ведра (для слива меда)

greater wax moth — большая восковая моль, огнёвка
varroa mite treatment — лекарство от клеща варроа

migratory beekeeping  — кочевка

 

VIDEO LINKS Английские и русские термины для пчеловодов.
Энтомолог, кандидат биологических наук Виктор Фурсов рассказывает о биологических и пчеловодческих терминах на английском языке с переводом на русский язык, с акцентированием внимания на произношении.
1. y1 2. y1 3. y1 4. y1 5. y1 6. y1

Без рубрики

Украинская степная порода пчел

ras5Степная украинская порода пчел (A.m.recervorum). Место обитания степные и южные районы лесостепной зоны Украины (Хмельницкая, Черкасская, Винницкая, Кировоградская, Полтавская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская области Украины).

Однозначного мнения о ее происхождении нет, одни считают ее южной ветвью среднерусской породы (по длинне тела,хоботка(6.3-6.7мм) близко подходит к среднерусской пчеле), другие связывают ее происхождение с карпатской породой пчел. Существует мнение, что украинская степная порода пчел ветвь карники.

Американский иследователь М. Engel (1999) дав название украинским пчелам (Apis mellifera sossimai Engel), Последние исследования ДНК проведенные в Чехии показали идентичность ДНК украинской степной породы пчел македонским пчелам. Ф.Руттнер (1988) показал, что «македонская карника» — это совсем отдельная порода , которая четко отличается от карники, и дал ей название Apis mellifera macedonica — ареал македонских пчел включает север Греции, Болгарию, часть Румынии и большую часть Украины, кроме зоны Карпат, где распространена карпатка. Тем не менее существуют значительные отличия в поведении, печатке меда и т.д. Так что споры продолжаются до сих пор.

У украинской степной породы пчел длина хоботка 6,34-6,63 /в среднем 6,50 мм/;
Кубитальный индекс — 2,18-2,62;
Дискоидальное смещение позитивное у 72-94% пчел;
Форма заднего края воскового зеркальца пятого стернита — випуклая у 64-96% пчел;
Окраска пчел — светлосерые;

Вес однодневной пчелы -105мг., неплодной матки — 180мг., плодной — 200мг. Яйценоскость матки составляет 1950-2300 яиц в сутки, прекрасно наращивает силу к основному медосбору с белой акации гречки, липы и других медоносов, и в конце лета при подготовке к зимовке.

Развитие семей весной относительно медленное, в том плане, что в холодную погоду не летают.

Поведение пчел при открывании гнезда умеренно агрессивное, при осмотре гнезда спокойное, но уступает в миролюбии серым кавказским, прополисует гнездо умеренно, хорошо использует средний по силе медосбор, но не активна при слабом медосборе, мед печатает белой (сухой) печаткой, при переключении на другой источник взятка малоактивна, хорошо осваивает надставки и корпуса. В плохую погоду за нектаром не вылетает.

Хорошо наращивает силу к основному медосбору с подсолнечника, гречки и т.д. что особенно хорошо для Украины так как имеются большие площади масличных, крупяных, технических культур, садов нуждающихся в опылении. По некоторым данным способна собирать нектар на расстоянии до 5 км, от пасеки.

Зимостойкость довольно высокая, почти такая же, как у среднерусских пчел, устойчивость к заболеваниям у чистопородных пчел высокая к нозематозу, гнильцам, расход корма зимой низкий. Склонность к роению умеренная, и с помощью общепринятых противороевых приемов легко выходит из роевого состояния. Хорошо защищает гнездо, не склона  воровству. Способность к заготовке пыльцы низкая. Хорошо переносит транспортировку, что позволяет активно использовать пчел породы на кочевках, увеличивая медосбор.

Медовая продуктивность пчел украинской степной породы 30— 40 кг. Многие пасечники сообщают о медосборе в 80 кг и даже до 120 кг.

Считается, что весной эта порода плохо развивается,  но это не так, она просто развивается плавне, и не уходит в роевое состояние перед цветением белой акации. Поэтому она прекрасно собирает мед с весеннего разнотравья, садов и белой акации.

Украинка прекрасно осваивает разнотравье. На стационарной пасеке, если есть рядом белая акация, можно получить 10-15 кг меда с весеннего разнотравья и садов и 30-35 кг мёда с белой акации. При этом пчелосемьи хорошо разовьются и отстоят достаточное количество вощины.

Если применять кочевку к массивам белой акации, с целью удлинить взяток, скажем сначала в Херсонскую, а затем в Черкасскую области, то можно мёда с белой акации получить и больше, до 80кг с пчелосемьи. Имеется в виду средний год, потому как погода завсегда может подвести. В этом году акация цвела всего несколько дней, но украинка все равно успела с нее собрать мед.

 Летние медосборы украинская степная порода пчел использует на все сто. Пчелы украинской степной породы вообще мечта  для кочевого пчеловода – украинка может освоить любой медосбор с эспарцета, гречихи, рапса, подсолнечника, липы и т.д. Пчела «привязана» к сильному источнику взятка. Украинка не будет распыляться на какую нибудь цветущую рядом мелочь, а мобилизует все силы на медосбор с цветущего массива. Если учесть, что украинка создает пчелосемьи большой силы и держит силу семьи в течении всего лета, то меда она приносит очень много. Если применить кочевку на  эспарцет, гречиху и подсолнечник, то медосбор может составить 120-130 кг мёда на пчелосемью.

Есть мнение, что украинская степная хорошо работает на массивах энтомофильных культу, но плохо осваивает  лесные медоносы, это так же только миф – украинка хорошо работает, на белой акации, на липе и на других лесных медоносах.

 Кроме того следует учесть, что украинская степная порода пчел сразу складывает мёд в надставки и поэтому не ограничивает яйценоскость матки, и если ставить украинке корпуса на вырост можно получить очень много мёда, но не «просадить» силу пчелосемьи. Да и корпусами отбирать мёд, это не порамочно, намного удобнее.

В то время как другие породы пчел могут и обжать расплодное гнездо, и после главного медосбора, особенно продолжительного, можно заметить, что пчелы много, а расплода нет.  А украинка силу семьи держит ровно, поэтому украинская степная пчела, после хорошего медосбора, даже длительного, 5-8 рамок расплода имеет и в зиму уходит в нормальном состоянии.

Без рубрики

Заміна породи бджіл

mal0vjp6
Вальчук Юрий Петрович
(teplov)

Матковод, владелец матковыводной пасеки, специализирующейся на выводе пчелиных маток пород Buckfast (Бакфаст).
Специалист по искусственному осеменению маток.

 
 
 
 

Світова практика показує, що основою успіху промислової пасіки являється, утримання одної породи бджіл, в одному типу вулика. Що дає змогу доглядати більшу кількість рівних, високопродуктивних, не рійливих сімей. На приклад, сім’ї породи Карніка матки яких спаровувались на контрольованих злучних пунктах з чистопородним трутнем, як правило не рояться.
Чого не скажеш коли вони спаровуються без будь якого контролю. Як правильно підібрати конструкцію вулика та породу бджіл вже багато написано. Ми тут розглянемо саму проблему заміни породи та утримання її в як найбільшій чистоті, та як це робити щоб було більш економічно вигідно.

Так як все потомство бджолиної сім’ї походить від однієї матки, то щоб замінити породу бджіл у вулику, достатньо стару матку забрати а замість неї підсадити матку потрібної породи, яка запліднена на ізольованому злучному пункті або інструментально, з трутнем цієї ж породи. Через два місяці повністю змінюються всі бджоли потомством від нової матки, і ми будемо мати чистопородну сім’ю.

Але для промислової пасіки цей метод не підійде, так як такі матки доволі дорого коштують. Правда можна рекомендувати маток інструментального осіменіння не провірених на засів, які коштують приблизно як і вільно спаровані, та їх важче підсадити, особливо в сім’ю іншої породи, тай потрібно пильнувати щоб не було тихої зміни. Та це все рівно на мою думку не поганий варіант заміни породи.

Якщо придбати відразу ІО маток на всю пасіку, ви міняєте породу бджіл за один сезон, до того ж з’являється можливість для відбору реального племінного матеріалу. Яким чином? Наприклад ви придбали від 5 племінних сімей 50 маток, маємо 5 груп по 10 маток сестер. Які ми тестуємо на корисні для нас ознаки, та вибираємо з них ту групу маток, сім’ї з якими показали найкращий результат.

На наступний рік відбираємо з цієї групи декілька найкращих сімей, які будуть у нас племінними, та виводимо від них маток. Щоб довше не було потреби завозити племінний матеріал, потрібно відібрати на плем’я декілька кращих груп маток. Так як матки ІО не провірені на засів рідко сіють більше двох років, то їх вигідно відіслати назад на племінну пасіку де я впевнений вам їх обміняють на елітних племінних маток, (наприклад я в цьому був би зацікавлений, так як це допомогло б нам на більш належному рівні вести селекцію).

Так як сьогодні в Україні ще проблематично придбати потрібної породи ІО маток на всю пасіку, до того ж потрібний досвід в підсадці таких маток в велику кількість сімей. (Штучно запліднених, не провірених на посів бджолиних маток, підсаджувати в сім’ю потрібно через не великий відводок.)

Ще не поганий варіант, придбати маток вільного спаровування, на матковивідній пасіці. При виборі постачальника бджолиних маток, потрібно звертати увагу на те щоб на пасіці була присутня тільки одна порода бджіл. До того ж має важливе значення як довго розводять на цій пасіці цю породу, кількість сімей, кількість сусідніх пасік та віддаленість їх від матковивідного господарства.
Також потрібно поцікавитись, як часто завозиться на цю пасіку племінний матеріал, та звідки. І ще, не замовляйте ранніх маток, тільки червень.

Так як я займаюсь виводом маток та їх штучним заплідненням, то для цього мені потрібні трутні від відомих батьківських сімей, та певного віку. Тому я спеціально чим раніш вирощую їх для цього, та мічу різними кольорами. Таким чином мимоволі я провів досліди, які показали що двадцятого травня всього десять — двадцять відсотків половозрілих трутнів, а вже десятого червня двадцять відсотків не полово зрілого.

Як що ми хочемо щоб наші матки спаровувалися з як найбільшим процентом трутня з нашої ж пасіки, то їх шлюбні вильоти мають приходитись на червень місяць. Доведено, коли багато трутня і пасіка має п’ятдесят та більше сімей то матки частіш за все облітуються на своїй пасіці. Тому як що ми хочемо як найбільш чистопородних бджіл, не слід захоплюватись раннім виводом маток.

Як що ви виводите бджолиних маток самі, маєте на це час та нуклеусний парк. То в такому випадку вигідно раз на рік купувати декілька штучно запліднених маток потрібної породи, з них вибрати ту, котра найкраще передає корисні властивості своїм дочкам, та замінити її дочками всіх маток на пасіці.

Цей варіант на мою думку є найбільш економічно вигідним. Вже в наступному сезоні ваше пасічне господарство стане значно рентабельніше. А через рік, як що створити достатній трутневий фон, чистопородність бджіл буде не менш як сімдесят відсотків. Крім того як і в першому варіанті в майбутньому це дозволить зробити пасіку матковивідною.

vyp18

Контакти:

Вальчук Юрій Петрович
Тел.: +38 О67 861 78 27
E-mail: teplov6@gmail.com
Web site: pchelomatki-zakaz

Родоводи маток пасіки Вальчука (VYP).

Без рубрики

Оценка качества семьи

Hans-Joachim Totzek

Эта Система определения качества и производительности семьи в Schleswig-Holstein и Hamburg с 1947 года при оценке и Лицензированию (Körungen) нескольких тысяч маток, себя хорошо зарекомендовала. Она имеет центральное значение, хоть это обыкновенный пчеловод выводящий маток и ведущий для себя селекцию или это чистокровный Селекционер.
Полученные данные из Оценочной Системы вносятся в карту семьи и в Селекционную книгу. С такой же Оценочной Системой работает и Специалист по Лицензированию маток .
Хорошее ведение карты семьи с одинаковой оценочной схемой, очень облегчает вывод средних значений и даёт возможность определить общую оценку семьи.
Для того чтобы пчеловод имел возможность знать качества и продуктивность своих семей, пчеловод должен от 4 до 6 раз в сезон все свои семьи оценить по нижеприведенной схеме. Дополнительные сведения и примечания тоже важны так как неожиданные изменения в семье дают возможность отследить, от чего произошли изменения (например, опыление, плохая погода, воровство и т.д.).

Кто думает, что преувеличенные данные на карте семьи и в Селекционной книге регистрации данных, может манипулировать экспертами при оценке семьи и её Лицензированию, то позже не должен удивляться на средние показатели в своей Селекции!

Сила семьи
Сила семьи определяется по обсиживаемым рамкам и пересчитанным в среднее годовое значение. Для этого необходимо в течении сезона занести в карту Учёта семьи не менее 4 – 6 раз данные, сколько рамок обсиживают пчёлы.
Пример от Мастера выдающего Лицензию на семью
28 Апреля в Карты внесены такие данные:
Семья 1= 8 обсиживаемых Рамок,
Семья 2 = 6 обсиживаемых Рамок,
Семья 3= 4 обсиживаемых Рамки,
Семья 4 = 5 обсиживаемых Рамок
Чтобы вывести среднее значение надо: 8+6+4+5 = 23 (обсиживаюшие Рамки) : 4 (кол.Семей) = 5,75 Среднее значение по точку на эту Дату.
Оцениваем семьи таким образом:
Семья 1= оценка 4,0 очень сильная, намного выше среднего значения
Семья 2= оценка 3,5 сильная, выше среднего значения
Семья 3= оценка 2,0 очень слабая, ниже среднего значения
Семья 4= оценка 2,5 слабая, ниже среднего значения
(От Автора перевода: Также ведётся расчёт и по другим Датам (4-6 раз за сезон).
Потом оценки одной семьи по Датам складываются и делятся на количество замеров и выводиться среднее значение по семье и заноситься в Селекционную Книгу.
Пример семья за сезон получила в шести замерах такие оценки:
Семья №1 4,0+4,0+4,0+4,0+3,5.+ 3,5 = 23,0 : 6 = 3,83 (3,8) -в книге за сезон
Семья №2 3,5+3,5+4,0+3,5+ 3,0+ 3,0 = 20,5 : 6 = 3,42 (3,4)-в книге за сезон
И т.д.)
Этот основной принцип используется, при оценке семьи по всем параметрам, кроме мёдопродуктивности.

Расположение Расплода (качество засева)
Оценка запечатанного расплода даёт нам знать об Инцухт Депрессии. Оценка расплодного гнезда должна производиться в ранневесеннее время, когда семья находиться в нарастающем состоянии. Потом после пика нарастания и поздним летом, когда уже в пропущенных ячейках находится пыльца, и неравномерный засев маткой.
Оценка
При помощи вырезанного шаблона из картона в форме параллелограмм (10cm x 10cm ) можно расплод семьи при помощи трёх измерений хорошо оценить-
Оценка 4 = расплод без пропусков или только одиночные редкие ячейки,
Оценка 3 = с пропусками, до 15% пропусков,
Оценка 2 = сильно с пропусками, 15% — 30% пропусков,
Оценка 1 = очень сильно с прорпусками, выше 30% пропусков,
Оценкой Расплодного места можно пренебречь (объём на рамке).
Нам не представляет никакого интереса при оценки семьи что расплодом занята вся рамка до последней ячейки в углу! Обеспечение гнезда кормом имеет главное значение при оценке. При этом наличие и расположение мёда и пыльцы с наружной стороны гнезда (медовый венец) обозначает как типичный для этой породы.

Оценка количества расплода
Количество расплодных рамок должно быть непосредственно учтено. При этом необходимо, чтобы пчеловод расплод на обеих сторонах одной рамки учитывал! Учёт ведётся в переводе на полные рамки, при определённой тренировке пчеловод сможет при помощи глаз визуально оценить количество расплода на одной рамке. В итоге все суммировать и вывести количество расплода в семье.
(от Автора перевода. Я делаю так по десятичному исчислению от 1 до 10, например: на рамке гдето 80% занято расплодом то записываю как 8 или 30% как 3, в итоге получиться примерно так 2+3+5+8+8+8+8+8+5+3 =58 или 5,8 Рамки.)
В конце сезона из занесённых в карту улья данных, выводиться среднее значение по
расплодным рамкам и заносяться в Селекционную книгу
(От Автора перевода. Например: 2,5+3,8+7,2+9,5+7,1+4,0 = 34,1 : 6= 5,68 cреднее
значение за год. Желательно каждый год делать оценку примерно в одинаковые дни.
Чтобы примерно можно было судить о разнице по семьям к этой дате и годам)
Время дачи магазина под мёд – Оценка Весеннего развития
При весеннем развитии имеет так-же важное значение когда в какую Дату был поставлен семье медовый магазин. Все семьи одного точка, которым в первую четверть определённого времени дали магазины под мёд будут оценены в 4 пункта!, во вторую четверть оценка 3, и т.д.
(От Автора перевода: Пример: первые семьи получили медовые магазины к примеру 15 апреля, следующие 20 Апреля, следующие 25 Апреля и последние 30 Апреля. У нас Временный промежуток растянулся на15 дней, пополам это 7 дней, это если разбить на четверти то первые две семьи будут в первой и второй четверти временного промежутка, а две последние в третьей и четвёртой четверти,соответственно семьи получат 4 – 3 – 2 — 1 Пункт)
4 – очень быстрое, 3 – быстрое, 2 – нормальное, 1 медленное.

Продуктивность по мёду
Взвешивание отбираемого мёда имеет главное и центральное значение в оценке по продуктивности Семьи.
Порядок работы:
— Сначала подготавливаются листы на которых будут внесены все семьи и все точки по номерам.
— На точке при взятии магазина с мёдом от семьи делается на магазине запись мелом номер от какого точка и семьи взяли.
— При помощи весов определяем вес магазина с мёдом, и заносим данные в лист.
— После выкачки магазин с пустыми рамками опять взвешивают и разницу в весе заносят как чистый мёд.
— Выкаченный мёд с разных взятков учитывать отдельно (весенний, летний, позднелетний).
(от Автора перевода: раздельно выкаченный это до 15.6, потом в период от16.6 до
15.8 (у нас это начало Августа вторая и последняя качка), и от 16.8 и далее если таковая имеется. И сколько осталось в расплодном гнезде, после последнего отбора. Это позже надо будет раздельно внести в Селекционную книгу.)
Подвод итогов
Подведение итогов, оценка и занесение данных из Ульевой карты в Селекционную книгу производятся осенью
Среднее значение по точку определяется :
Сумма мёда всего точка : количество семей = Среднее значение в кг или в среднем на семью.
Количество общего мёда , учитывается только от семей которые всё время находились вместе, Производительность каждой семьи по мёду и процентное отношение к среднему значению вычисляется следующим образом:
Всего мёда : среднее значение точка x 100 = Производительность в %.
(От Автора перевода: всего мёда –это первый взяток + второй взяток + третий взяток если таковой имеется + остаток у семьи после последнего изъятия магазинов.
Например: Семья №1. 32,5+15,5+8,0+6,5= 62,5 кг
Семья №2. ———————— 74,0 кг
Семья №3 ———————— 53,2 кг
Семья №4 ———————— 33,3 кг
Всего у нас взято по точку: 62,5+74,0+53,2+33,3= 223,0 кг : 4 (семьи) = 55,75 кг
Среднее значение по точку 55,75 кг., соответственно проценты по семьям
относительно среднему значению по точку.
Семья №1. — 112,1%
Семья №2. — 132,7%
Семья №3. — 95,4%
Семья №4. — 59,7% )

Оценка Поведения Спокойствия
Для практической Селекции и определения такого качества как Спокойствие (поведение) семьи. Объективные оценочные данные даёт только пчеловод этой семьи и по этому на них надо смотреть как Субъективное! При внесении оценок можно использовать и промежуточные числа оценки как 0,5.
Как проводить оценку:
* Ни каких наружных беспокойных действий (плохая погода, не брызгать, не распылять)
* Без дыма или специального крема или масла, во время работы (максимум один пуск дыма при открытии)
* Семью открыть и 1 Минуту подождать
Открытой рукой 2 раза на расстоянии 2 см от поверхности медленно в обе стороны провести, потом верхний корпус от нижнего отделяем и ставим в сторону.
Оценка 4 = Работать с пчёлами можно без маски и перчаток.
От пчёл никакой реакции на вмешательство, „очень спокойные“
Оценка 3 = Нормальные Карника семьи, у которых одиночные пчёлы взлетают. Немного дыма разрешено, но можно работать без маски и перчаток „спокойные“
Оценка 2 = Пчёлы взлетают на пчеловода чаще, и делают одиночные ужаления. При работе требуется больше дыма, „ нервные“.
Оценка 1 = Пчёлы пчеловода постоянно атакуют. Работать с ними можно только при большом и постоянном количестве дыма. „злые“.
В конце сезона также параметр как Поведение-Спокойствие, и выведенные средние значения из всех карт будут занесены в учётную Регистрационную книгу.

Оценка поведения пчёл на рамках расплода
В понятии прочности сидения пчёл на рамках с расплодом, имеется ввиду поведение пчёл на рамке с расплодом. Субъективная оценка производиться пчеловодом.
Оценка 4 = При осмотре рамки, пчёлы сидят как мех на рамке. Взлетают только редко одиночные. „сидят спокойно“
Оценка 3 = Спокойные cемьи , пчёлы которые расплод на рамках не покидают. Сидят и бегают, одиночные взлетают „бегают“
Оценка 2 = Бегущие пчёлы с рамки с расплодом в углы рамки „убегают“
Оценка 1 = Пчёлы убегают и через короткое время покидают рамку с расплодом или собираются в нижней части рамки на канте, „слетают“.
В конце сезона будет прочность сидения (поведения)пчёл на рамке, как среднее значение из личных ульевых карт внесены в Селекционную книгу.

Оценка стремления семьи к роению
Много осмотров семьи производятся для контроля и предотвращению стремления
семьи к роению. Стремление семьи к роению это основной пункт в Селекции.
Стремление семьи к роению зависит от многих факторов как возраст матки (выработка Феромена), Обеспечение пыльцой, Прямое попадание солнечных лучей, Изменение погодных условий. Также избыточное количество кормового сока у рабочих пчёл в следствии взятия расплодных рамок без обсиживаемых пчёл. Также не на последнем месте находиться Технология пчеловождения влияющая на стремление семьи кроению.
Оценка
Оценка 4 = Маточники отсутствуют, максимум это одиночные мисочки без яиц, „роение отсутствует“
Оценка 3 = Желание к роению легко управляемое, только одиночные мисочки с яйцами или личинками, После их удаления и удаления части расплода желание к роению пропадает, „ легко управлять“
Оценка 2 = Стремление к роению тяжело управляемое, много и часто закладывают маточники, „трудно управлять“ — делать на матку отводок.
Оценка 1 = Стремление к роению очень сильное, Семья выпустила рой! „очень сильное и неупровляемое“.

Оценка способности семьи к строительству
Способность семьи к строительству рамок оценивается по количеству отстроенных рамок с вощиной и отстройке строительной рамки. Одна хорошая здоровая семья должна за сезон в среднем отстроить 11 рамок с вощиной и 4 строительной для трутней.
Оценка не означает соревнование между семьями, а показывает, например, дисгармонию (плохое строительство) или показывает на подходящее роевое состояние!

Оценка Варроа терпимость
Прежде чем семьи обрабатывать против Варроа клеща надо положить в улья поддоны для того, чтобы можно было посчитать натурально опавших клещей.
Также как и продуктивность по мёду надо определить и заражённость семьи клещами Варроа. Число натурально опавших клещей надо как Первое число перед средним точковым значением поставить.
Пример:
589 клещей в семье / 750 клещей (среднее значение по точку)
Вычисление Клещей в % от среднего значения по точку
Клещей : среднее значение по точку x 100 = Заклещенность в % от среднего значения
589 : 750 = 0,7853 x 100 = 78,53 %
Оценка 4 = ниже 80% от среднего значения точка
Оценка 3 = от 80 до 90% от среднего значения точка
Оценка 2 = от 111 до 120% от среднего значения точка
Оценка 1 = от 121 до 140% от среднего значения точка
( от Автора. К Селлекции отбирают семьи у которых заклещённость ниже 80%)

Болезни
Если  имеется хотя бы одной из болезней семья исключается от Лицензирования!
Изъятие от семьи Лицензии
Изъятие от семьи Лицензии, если — Оригинальную матку невозможно больше установить она это или нет, личинки взятые от неё на вывод маток (матки) или Трутни не передают уверенно качества матери.
— Производительность и качества наследства вызывают неопределённость к дальнейшей Селекции.
Источник: Руководство по Лицензированию пчёл расы Карника (Körung)

Без рубрики

Нормативы по селекции (DE)

Оригинал: Richtlinien für das Zuchtwesen des Deutschen Imkerbundes

(От Автора перевода) При селекции пчёл учитываются прежде всего такие факторы как способность пчёл (откинем фактор опыление) а возьмём только нас интересующие данные это:

 1. как мёд (Honig ZW) Производительность семьи по мёду.
 2. Как ведут себя пчёлы (Sanftmut ZW) (Буквы ZW обозначают селекционное значение в процентах тестированной серии /партии) из которой потом можно взять cемьи с лучшими показателями для дальнейшей селекции.
 3. Далее как сидят на Рамках с расплодом (Waben ZW),
 4. Способность семьи к роению (Schwarm),

Это 4 основных фактора при селекции. Сейчас добавился ещё один очень важный фактор, это способность семьи противостоять клещу Varroa и в этом направлении сейчас очень сильно работают селекционеры (обозначение: Varroa ZW).

Посмотрим что пишут нормативы от Deutschen Imkerbund Взял важное для Вас.
Ник на ОПФ: Valerian2, Германия.

 

 1. Методы селекции

Разведение может вестись следующим образом:

4,1 R E I N Z U C H T (чистое развдение)

Разведение маток от лицензированных родителей(имеющих Кершайн), линий призных к размножению популяции и их скрещивания с трутнями от лицензированных материнских семей той-же же линии.

Спаривание происходит на признаных изолированных местах или непосредственно на признаных осеменительных пунктах при помощи искуственного осеменения. Чистое разведение имеет цель улучшить генный фон внутри определённой линии.

4,2 E, K R U Z U N G S U C H T Z (скрещиваниеперекрёстное разведение)

Выведение племенных маток путём скрещивания от лицензированных(и разрещённых к дальнейшему разведению) семей одной линии с трутнями лицензированных (и разрещённых к дальнейшеиу разведению) семей другой линии. Спаривание происходит на признаных изолированных местах или непосредственно на признаных осеменительных пунктах при помощи искуственного осеменения. Цель перекрёстного спаривания это использование Гетерозисного явления.

4.3 K o m b i n a t i o n s z u c h t (комбинированное разведение)

Комбинированное разведение относится к чистому разведению, это происходит после перекрёстного скрещивания разных линий меж собой и получение новой линии и далее делают стабилизирующий отбор в линии по определённым параметрам или определенной какой нибудь функции или качеству. Спаривание происходит на признаных изолированных местах или непосредственно на признаных осеменительных пунктах при помощи искуственного осеменения.

4.4 K o n t r o l l i e r t e V e r m e h r u n g s z u c h t: (контролированное размножающее разведение)

Разведение маток линий от лицензированных родителей. Спаривание может быть сделано в любом виде и месте. И Матки не будут использованы к дальнейшей селекции этой линии.

 1. Anerkennung und Kontrolle der Züchter (признание пчеловода селекционеромматководом и контроль над ним)

Признанные селекционеры и участники признанных разведенческих селекционерных обществ должны быть пчеловоды с опытом, которые прошли обучение по теории и практики по основным пунктам разведения и селекции и владеть этими знаниями и могли определить-оценить качество семьи для дальнейшей селекции.

5.1 A n e r k e n n u n g (признание)

Признание пчеловода селекционером-Матководом делают опытные пчеловоды областного Общества в которых находиться Матковод или общество Матководов. Он должен или общество селекционеров должно отвечать следующим критериям:

5.1.1 Доказать что прошёл обучение на Матковода или он член Селекционной организации-общества по выведению Маток.( Иметь Аттестат ). Обучение (Körung) где изучается вся работа по оценки семьи и пройти обучение заболевание и лечение пчёл(тоже Аттестат)

5.1.2 Чистокровный селекционер (Reinzüchter). Если Селекционер заниматься чистокровным разведением то должен иметь как минимум 20 семей, а если это общество селекционеров то должно быть не менее 50 семей. Все семьи должны пренадлежать одной линии. Минимум 2 семьи должны иметь Кершайн.

5.1.3 Оценка семей согласно нормативов DIB( Deutsche Imkerbund)

5.1.4 Использовать специальные Селекционные карты от DIB для внесения всех данных.

5.1.5 Предоставить документы на семью которая при чистокровном спаривании уже в течении трёх поколений показывает одинаковые результаты. Селекция должна быть проведена на основе определения качеств семей. Полученные результаты должны быть полностью внесены в Селекционную учётную книгу где будет занесена и родословная.

5.2 B e t r i e b s f ü h r u n g (Пчеловождение и ведение документации)

Для обеспечения беспрепятственного проведения контроля за селекцией селекционер или селекционерное общество обязаны:

5.2.1 Заносить все данные в карту и вести учёт родословной.

5.2.2 Для ведения Селекционной книги и внесение всех данных на Маток и их качеств, находящихся в его пользовании.

5.2.3 Все Матки должны быть помечены цветными метками соответствующими её году рождения.

5.3 Z u c h t k a r t e (grau) ( Серый паспорт)

Для каждой признанной линии матке ( линия от Карники или линия от Бакфаста) выдаётся собственный паспорт. Паспорт состоит из двух половин-частей верхней и нижней в котором занесены данные о матке и матери матки.( в верхней части областное общество, потом год, потом под каким номером она внесена в Учётную книгу, где первое число это номер селекционера зарегистрированный в DIB и вторая цифра это номер семьи. Потом номер матки, потом какое поколение этой линии, потом дата рождения, потом материнская семья с полным номером от Кершайна, дальше раса-линия).

В нижней части данные о спаривании. (отмечены данные трутневой семьи, полный номер) потом Дочь от регистрационного номера в книге, далее расса-линия, дальше изолированный участок или  Остров и подпись Руководителя случного пункта. (острова, или изолированного участка, или осеменительного пункта). Эта карта прилагается когда маток посылают на спаривание и позже при продаже.

На оборотной стороне ещё дополнительные данные.

5.4 K o n t r o l l e (Контроль)

Селекционер или селекционерное Общество обязаны:

5.4.1Каждый год отчитываться об селекционной работе и предоставлять соответствующие данные.

5.4.2 Представителям от DIB и областных центров беспрепятственно предоставлять возможность проверить все данные учёта и в каком состоянии находиться пасека.

5.4.3 При желании отдельных пчеловодов селекционеров, а так-же представителей от областного центра предоставить им материал для оценки качества.(маток).

5.4.4 Все данные по селекционным Маткам и их оценки качества заносить в центральный банк данных, для того чтобы они могли вести учёт по всем параметрам и всем Селекционерам.

5.5 E r l ö s c h e n d e r A n e r k e n n u n g (потеря статуса Селекционер“)

Потеря Статуса „Селекционера“ или „Селекционерного Общества“ происходит по следующим причинам:

5.5.1 Письменное заявление на потерю статуса.(отказ).

5.5.2 Потеря статуса в „селекционерном обществе“ областного значения.

5.5.3 Изменение или велась работа не отвечающая нормативным документам. В продажу пошли матки от не имеющей Кершайн семей или самовольно изменил Селекционер линии и их размножение. Недостаточное представление открытой информации по селекционной работе.

Другие нарушения против Центрального Регистра Банка данных. В связи с этим и снимается областным центром или DIB признание как „Селекционер“.

 

 1. Anerkennung und Kontrolle von Vermehrungsbetrieben (предоставление Матководам право на вывод маток для широкого пользования)

Это пчеловодные Матководы которые выводят маток от семей (имеющих Кершайн) и продают широкому кругу покупателей (пчеловодам) чтобы у них были высококачественные матки.

6.1 A n e r k e n n u n g

Во первых это должен быть опытный пчеловод. Признание такого Матковода делают опытные пчеловоды областного Общества в которых находиться Матковод или общество Матководов.

Он должен уметь оценивать качество семьи. Он должен отвечать следующим критериям:

Доказать что прошёл обучение на „Матковода“. ( Иметь Аттестат ). Обучение („Körung“) где изучаеться вся работа по оценки семьи и пройти обучение „Заболевание и лечение пчёл“ (тоже Аттестат).

6.1.2 Минимум 50 маток в год продать,

6.1.3 должно быть более 20 семей на пасеке,

6.1.4 маток полученных только от родителей имеющих Кершайн продавать,

6.1.5 Документацию по учёту иметь от DIB,

6.2. B e t r i e b s f ü h r u n g ( Ведение хозяйстваразмножение)

Для обеспечения беспрепятственного проведения контроля за размножением маток владельцы этих пасек обязаны:

6.2.1 В учётной книге (на левой стороне) вносить все данные всех выведенных маток.

6.2.2 Все Матки должны быть помечены цветными метками соответствующими её году рождения.

6.2.3 При желании отдельных пчеловодов селекционеров, а так-же представителей от областного центра предоставить им материал для оценки качества.

6.3 Z u c h t k a r t e (gelb) ( паспорт желтый)

Паспорт куда вносятся данные об матке и её матери и с кем спаривалась и где. Также посылается с маткой на остров или покупателю.

6.4 K o n t r o l l e

Владелец разведенческой пасеки обязан каждый год делать полный отчёт по выведенным Маткам и должен допускать на пасеку проверяющих от Областного Общества и дать им возможность проверить пасеку и документацию.

6.5 E r l ö s c h e n d e r A n e r k e n n u n g (утрата разрешения) утрата разрешения на право размножать маток.

6.5.1 Сам письменно отказался.

6.5.2 Вышел из областного общества разведения пчёл.

5.5.4 Изменение или велась работа не отвечающая нормативным документам. В продажу пошли матки от семей не имеющих Кершайн. Недостаточное представление открытой информации по работе. Другие нарушения против нормативов. В связи с этим и снимается областным центром или DIB признание как Матковод имеющий право размножать маток.

9.1.1.2 Определение качеств семьи

Оценка продуктивности семьи по меду после одного года тестирования исходя из «Рекомендации по разведению» DIB(Deutsche Imkerbunt). В дополнение к показателям по меду учитываются и другие показатели родственных семей и их оценки качества по следующим критериям:

Спокойствие (Sanftmut ZW): -очень спокойные — спокойные — нервные – злые,

как сидят пчёлы на сотах (Waben ZW): — сидят спокойно — бегают — убегают – слетают,

— Зимостойкость (Winterfestigkeit): — Хорошая зимостойкость — средняя — низкая – отсутствует,

— Весеннее развитие: -очень быстрое — быстрое — нормальное – медленное,

— сила семьи: -очень сильная — сильная — нормальная – слабая.

Роение (Schwarmtrieb -Schw.ZW): -Роение отсутствует — легко управлять — трудно управлять –очень сильное и не управляемая.

Значения » Спокойствие (Sanftmut ZW)» и » Сотовая сиденья пчёл (Waben ZW)» это средние значения записей в течении сезона.) (значения от 1 пункта до 4 пунктов) Средние данные этих значений так-же вносятся в центральный учётный банк данных на семью. Следующий фактор это устойчивость к заболеваниям, должны быть учтены Varroasis. Пожалуйста, обратитесь к DIB, опубликованной брошуре о «Рекомендациях по осуществлению испытаний Varroa терпимости.

(выделенный шрифт это 3 основных пункта и плюс производительность по мёду четвёртый которые имеют главное значение при определении качества семьи-Матки. Но в последние время ещё добавился пункт Varroa индекс)

9.1.1.3 Эффективность братьев и сестер

Производительность по мёду и других характеристик всех протестированных сестёр одновременного спаривания(серии) (их должно быть как минимум пять) и это должно быть документально подтверждено.

Сюда включают в себя и семьи находящиеся у других пчеловодов от этой серии-

9.2 K ö r b e f u n d (результаты оценки семьи)

Вся необходимая информация описана в Körschein (Кершайн). Где дан результат оценки семьи. Классификации семьи и выдача Кершайна на семью из определённой серии ведётся доверенным лицом от DIB, который имеет право и на дальнейшее принятия решения по этой Матке и этому Кершайну (ликвидации такового если по определённым причинам ). Проверяет различия в официальных документах в Центральном Селекционном Пчеловодном банке и региональных банках данных, они должны соответствовать также с данными в Deutschen Imkerbund.

Пчеловод и Региональные службы должны предоставить полные данные. Если информация является неполной или сомнительной или имеются расхождения, то представители от Deutschen Imkerbund вправе отказать на лицензирование. (не дачи или подлежащему позже по каким либо обстоятельствам выбраковке лицензии и соответственно не действительности Кершайна).

9.2.1 1 Körung als Zuchtvolk (лицензирования- получение определённой матки-семьи Кершайна и признание семьи для дальнейшей племенной работы и селекции).

Классификации классов выражается как:

Класс А Семью можно использовать без ограничения как племенную. Также разрешается использовать на изолированных участках как отцовские семьи ( 4A )(при оценке племенной ценности, все значения должны быть выше 100%). И по крайней мере, семьи трех предыдущих поколений, должны иметь лицензию (Кершайн).

Класс B Семью можно использовать без ограничения как племенную. (при оценке племенной ценности, все значения должны быть выше 100%). По крайней мере, семьи трех поколений, должны иметь лицензию (Кершайн).

Класс P Использовать только для тестовых разведений. Потомки этих семей не должна поступать в продажу.

9.2.2 2 Körung als Drohnenvolk ( Получение Коршайна отцовской семьи)

Предоставление Коршайна отцовской семьи производиться если его Материнская семья тоже Лицензированная.(имеет Кершайн)

— это Лицензирована семья его матери,

— и отвечает всем стандартным критериям- признакам данной расы-линии.

9,3 3 A b k ö r u n g ( изъятие, выбраковка, недействительность Коршейна)

— изъятие, выбраковка, недействительность Кершайна производиться если:

— Оригинальная матку не возможно больше точно определить она это или нет, или наследство к примеру трутни от этой матки не уверенно передают качества-гены от матери, к ним могут быть отнесены:

— низкая производительность и другие низкие характеристики или вызывают сомнения у потомства.

 

Без рубрики

Про деякі аспекти сучасного бджільництва в Україні

mal0br50Мироненко Михайло Володимирович
(Бортник)

Член Ради Гільдії медоварів України, адміністратор інформаційного порталу «Golden Bee», один з засновників інтернет-форуму «На Точку», Громадського Об’єднання пасічників «Пасічник Слобожанщини».
Власник матковивідної пасіки, що спеціалізується на виводі бджоломаток породи Buckfast (Бакфаст).

 

На сьогоднішній день бджільництво в Україні є чи не єдиною самодостатньою, та такою що доволі стрімко розвивається, галуззю сільського господарства. Вона складається як з доволі великих, так і малих пасік, які налічують усього кілька вуликів. Унікальність моменту полягає в тому, що бджільництво, не зважаючи на бурхливий розвиток, є дуже консервативним, пасічники мають інколи діаметрально протилежні погляди на стан речей загалом, а також на методи утримання бджіл, системи вуликів.

Але всіх об‘єднує єдине бажання щоб пасіки були не тільки рентабельними, а й додавали до сімейного бюджету відчутну частку прибутку. То ж після набуття першого досвіду і досягнення певних успіхів у медозборі, зимівлі, людина починає аналізувати показники окремих сімей (кількість меду, відбудованих стільників, миролюбність і т.д.), тобто починає перейматися проблемами селекції як елемента підвищення рентабельності пасіки. Виникає бажання завести бджіл з певними господарсько-корисними ознаками.
Ось тут і починається цікаве…

Найпростійший напрямок — вивід дочок від маток — рекордисток і дуже великий прошарок пасічників йдуть саме цим шляхом, тиражуючи дочок від рекордисток. А є такі хто вважає що кращі матки ройові і збільшує кількість бджолосімей саме роями. Але ж цей метод не є панацеею, більш того, таким чином йде відбір по такому показнику як схильність до роїння. З цьогорічною ройовою маткою наступного сезону бджолосім’я буде роїтися. Це аксіома…

Другий шлях – купити маток від вітчизняних племінних господарств або самих звичайних пасічників – матководів. Об’яв дуже багато і в бджолярський періодиці, і в інтернеті. Але здебільшого заявлені у повідомленнях характеристики не відповідають дійсності. Бо нема з чим порівнювати. Стандарти на раси медоносних бджіл в Україні відсутні, а племінні господарства не квапляться направляти матеріал на генетичні досліди…
Як бути?

Досвід і практичні здобутки сучасних пасічників переконують в тому що генетичний механізм медоносних бджіл є настільки гнучким, що селекцію можна вести за будь-яким показником. Є пасіки що спеціалізуються на зборі обніжжя, є медовий напрямок, є пакетне бджільництво, де важливим показником є кількість розплоду, останнім часом з‘явилися навіть “молочні ферми“ у нашій галузі.

Це все також підтверджено і напрацюваннями іноземних колег. Всім відомі досягнення китайців у виробництві маточного молочка, а здобутки німців у селекції просто вражають — з не дуже миролюбної і чи не найрійливої карніки вивели неагресивну, неройливу, медисту бджолу. І все це стало можливим завдяки контрольованому спаровуванню.
Ті ж німці для контрольованого обльоту маток використовують острови, але останнім часом у світі набуває поширення такий засіб достовірного батьківства як штучне запліднення бджолиних маток.
Історія говорить що перші успішні спроби штучного запліднення були проведені майже 100 років тому. Але тільки тепер процес відбору сперми у трутнів відомого походження і осіменіння бджолиних маток набуває характеру технологічного ланцюжка, де прописані певні дії на кожному етапі.

Не такі далекі ті часи коли словосполучення “штучне запліднення бджоломаток“ сприймалося в Україні як щось недосяжне і майже неможливе. Кажуть люди що штучне запліднення використовували на деяких племінних пасіках в Закарпатті, але широким масам про те невідомо. Але час йде, все міняється….
Відбуваються обєктивні зміни і в бджільництві України. Сьогодні можна стверджувати що штучне запліднення бджолиних маток як інструмент селекції в Україні є! І цей інструмент доступний широкому загалу пасічників.
Не дуже помилюся якщо скажу що в Україні точно є з десяток інсемінаторів і найближчим часом число “тих хто вміє“ зросте.

Років зо три тому ентузіасти цієї справи зібралися під проводом Олександра Мельника на перший в Україні семінар по штучному осіменінню бджолиних маток. Зібралися і такі хто вже мав практичні здобутки, і такі що тільки хотіли наблизитися до цієї справи. Два дні напруженої роботи, але результати не забарилися.
Семінар М. Халєнкова дозволив систематизувати знання що вже в когось були і набути нових знань початківцям. Але все ж таки дату проведення семінару можна вважати днем започаткування штучного запліднення бджолиних маток в Україні, відправною точкою коли воно пішло у маси.
Наскільки цей інструмент набуде поширення, покаже час. А нам всім треба зрозуміти і визначитися що це і що з ним робити далі, нащо нам потрібні матки штучного запліднення.

Матки ШЗ можуть дати потужний поштовх селекційній справі бджіл в Україні, але цьому руху треба надати підтримку з боку науки, але наш поважний науковий заклад поки що на цю тему ані пари з вуст. Там переймаються розмовами про план породного районування…
Можу сказати впевнено що якщо стан речей не зміниться, звичайні пасічники і самі опанують селекцію і через якийсь відрізок часу зможемо запропонувати громаді якісний український племінний матеріал що пройшов перевірку по господарсько корисних ознаках.
Можливо що ми зможемо зберегти і поліпшити якість наших аборигенних бджіл, принаймні, така пропозиція від нашої групи керівництву інституту надходила…

А поки що ведемо роботу з іноземним матеріалом, переслідуючи ціль вивчити досвід іноземних фахівців із відомими в світі іменами, зрозуміти і усвідомити, що має бути результатом копіткої роботи. Але ми точно знаємо що результати цієї праці мають бути відкритими для усієї пасічної спільноти, з цією метою буде створено сайт, де вся інформація буде в загальному доступі, на кшталт таких які є у Європі по карніці та бакфасту і цими даними може скористатися будь-який користувач інтернету.

Але треба розібратися і дати відповідь на питання, а для чого пересічному пасічнику матки штучного запліднення? Ну, знаємо родовід матері і батька, а що ж далі?
Що матимемо “на виході“?
Здебільшого пасічники очікують від маток штучного запліднення якихось аж занадто високих результатів по медозбору. Як людині що займається виводом бджоломаток на продаж, приходиться дуже багато спілкуватися як з клієнтами де-факто, так і потенційними. І дуже часто чую приблизно таке: — Чи є у Вас матки ШЗ? Хочу купити матку ШЗ. А коли питаеш нащо вона Вам, розумієш що переважна більшість ще не усвідомлює нащо їм та матка і що з нею робити.
Це факт…

Звичайно ж, у короткому нарисі дати однозначну відповідь на це питання неможливо, хоча основні моменти треба позначити, хоча б для початку спілкування і можливих дискусій на цю тему.
На сьогоднішній день в теорії в нас є аж три породи бджіл та план породного районування з рекомендаціями по їх розміщенню.
А на практиці ми бачимо як вимоги цього плану нехтують саме ті хто його вигадав і мав би всіляко його дотримуватися…
Це теж факт.

Про породи аборигенних порід бджіл можна дуже довго і довго говорити. Це дуже неоднозначне питання, особливо якщо на нього подивитися з точки зору метрології, тобто стандартів. А чи є ті стандарти взагалі і наскільки ж вони відповідають суті стандартів на практиці?
Все це доволі легко перевіряється. У розпорядженні широкого загалу звичайних пасічників є такі інструменти як визначення морфології бджіл по крильцях. І щоб визначати кубітальні індекси або дискоїдальне зміщення не треба проходити якесь дороге фахове навчання, навіть якогось обладнання не треба. Достатньо зробити якісний скан-знімок і відправити електронною поштою у відповідний акредитований заклад або навіть тому хто опанував цю методику. Чим більше випробувань, тим достовірніший результат…

А результати цих тестувань що отримаємо покажуть такий великий розброс параметрів навіть з племінних пасік, що стає зрозумілим чому не проводять масово тестування за ДНК маркерами….
Бо здебільшого нема чого тестувати….

Але ціль статті не викрити когось у чомусь, а спробувати знайти ту “точку відліку“, відштовхнувшись від якої ми усі разом зможемо зрушити селекційну складову бджільництва України у напрямку розвитку. Бо на наш погляд, це дуже несправедливо коли держава посідає п‘яте місце у світі по виробництву меду і пасе задніх у селекції.

Тому є пропозиція подивитися на цю проблему під трохи незвичним кутом зору і зробити висновки.
Перше що треба зробити — критично подивитися на сам план породного районування. Бо заявлені в ньому та нав’язані суспільству принципи не відповідають дійсності. Бо при більш детальному і неупередженому погляді на проблему породності бджіл в Україні з’являється висновок про те що взагалі ніяких порід (рас) які б жили компактно і відповідали вимогам стандартів, нема…
Взагалі, нема і належним чином оформлених стандартів. Тоді виникає питання щодо предмету роботи племінних пасік, бджолорозплідників та інших об‘єктів у структурі сучасного бджільництва в нашій державі.
Де можна в Україні, з якої племінної пасіки придбати чистопородних бджіл що дають потомство з заявленими у стандарті ознаками?
І ще можна б було віслідкувати родовід племінних маток? Не дуже помилюся коли скажу що може й знайдуться одиниці таких пасік на всій території.

Але ж стаття не переслідує ціль рекламувати якусь там пасіку чи давати рекомендації по засвоєнню бюджетних грошей. Тому ми тут не наводитимемо ніяких даних, а пропонуємо вирішення наявних проблем розпочати з погляду на питання під іншим кутом зору.

Перше і головне. Забрати зі звичних уже усім нам назв українських порід бджіл терміни що вказують на прив‘язки до певних територій. Залишити два слова: “українські бджоли“. Тобто відмовитися взагалі від плану породного районування.
Все. І паралельно розпочати копітку роботу по селекції українських бджіл із застосуванням штучного запліднення бджолиних маток.
Власне, ця робота вже почалася…
Завдяки сучасним можливостям спілкуватися через інтернет та викладати інформацію для широкого доступу, ця робота буде йти легше. Варто до неї лише долучитися. А результатом стануть не звіти про витрати коштів з держбюджету, а неупереджені висновки споживачів про досягнення конкретного результату якогось одного або групи матководів.


Матковыводная пасека Бортника

Контакты:
Телефон: +38 О50 806-90-06; О67 571-17-02
Электронная почта: mivlam@i.ua
Web site: Pasika bortnika

Без рубрики

Подсадка маток ИО

mal0vjp6
Вальчук Юрий Петрович
(teplov)

Матковод, владелец матковыводной пасеки, специализирующейся на выводе пчелиных маток пород Buckfast (Бакфаст.
Специалист по искусственному осеменению маток.

 

 

 

Ринок маток інструментального осіменіння впевнено росте. Придбавши таку матку бджоляр може прослідкувати її родовід, не рідко на десятки поколінь на протязі яких велась серйозна селекція.

На сьогодні в Україні є достатньо племінного матеріалу, з якого відбирається найкращий для подальшої роботи з ним. Пасічники котрі купують маток  інструментального осіменіння,  так чи інакше приймають участь в селекції, тому що матка котра (вистрілила)  як правило просто так десь не дівається.

Особисто я реалізую багато маток І.О. не перевіреними на яйцекладку, щоб люди мали змогу придбати їх в достатній кількості  та вибрати для своєї пасіки ту саму насправді племінну.

Та є одна велика відмінність між перевіреними та не перевіреними матками, останніх не реально підсадити не те що в сім’ю, в нуклеус проблема. Причина в тім що бджоли сприймають її за стару не плідну матку, так як вони відчувають що вона не була з трутнем, тому до цієї справи потрібно підходити вкрай відповідально.

 Є декілька надійних способів підсадки таких маток, і я хотів би ними поділитись, так як ці матки мій труд і не хотілося б щоб він пропадав марно.

Штучний рій, ним я користуюсь коли створюю відводки на кіло бджоли з не перевіреними ІО-шками. Плюс цього метода в тім що створений в червні відводок  не потребує підсилення, та взагалі будь якого суттєвого втручання.

Зараз все по порядку. В гарну погоду струшую в відро на 30 літрів бджолу з рамок з відкритою червою, та рамок котрі відбудовуються. Не спішу, даю можливість старій бджолі злетіти, котрі вилазять струшую вдаряючи дном об землю.

Коли бачу що бджоли достатньо, закриваю кришкою в якій велике вікно з сіткою до якої прив’язана кліточка з маткою, на сітку кладу гарний кусок канді та відношу в підвал. Через кілька суток, під вечір висипаю в вулик, між рамок  кладу кліточку з відкритим кормовим відділенням.

У вулику одна медопергова рамка, порожня, та одна – дві вощини. Льоток з середини бажано прикрити роздільною решіткою. Як стане літ, бачу що не має крадіжки, даю дві літри сиропу.  Місяць не заглядаю.

 

Другий метод яким я користуюсь. Рамка з печатним розплодом  ставиться в порожній вулик, (корпус) туди ж рамка з сушею, між ними кліточка з маткою, заставна.

До льотка приставляється лист фанери, на неї струшується з трьох рамок бджоли  де є відкритий розплід (рамки беруться з різних вуликів), льотна бджола злітає, молода заходить в вулик.

Чекаємо до вечора, ввечері міняємо порожню рамку на медову, на другий день дивимось відношення бджіл до матки, якщо все добре відкриваємо кормове відділення в кліточці.

Та на моє переконання найкраще підсаджувати на бджолу котра тільки лупиться, це взяти рамку з повністю печатною червою в ізоляторі, ізолятор поставити між двох рамок з відкритим розплодом, пустити туди матку, коли налупиться молодої бджоли що їй буде ставати тісно, забрати її в інший вулик, добавити медопергову рамку, заставну. Згодом якщо потрібно підсилити рамочкою черви.

Ю. Вальчук

vyp18

Контакти:

Вальчук Юрій Петрович
Тел.: +38 О67 861 78 27
E-mail: teplov6@gmail.com
Web site: pchelomatki-zakaz

Родоводи маток пасеки Вальчука (VYP).

При ужалинии

sv2

При ужалении извлекают пинцетом или ногтем жало, не допуская сдавливания мешочка с ядом, и сдавливают кожу вокруг ранки, чтобы выдавить яд.
К месту ужаления нужно приложить ватный тампон, смоченный 10-12% раствором нашатыря, или спиртовой настойки календулы. Можно прикладывать к ранке валидол, меновазин, мазь (вазелин, смешанный со спиртом и 10%-ным раствором календулы).

При отравлении пчелиным ядом состояние организма улучшается после приема 40%-ного раствора алкоголя с медом (20г меда на 200г алкоголя), на один прием 25-50 грамм.
Токсическое действие яда уменьшают кефир, молоко, медово-витаминный напиток (100г меда и 0,5г витамина С). К отечным участкам прикладывают холод (напр. лед).
При многократных ужалениях необходимо изолировать пострадавшего от пчел, положить в прохладном месте, дать за несколько раз выпить большое количество жидкости.
При появлении аллергических реакций пострадавшему дают антигистаминные препараты (димедрол, супрастин, тавегил, диазолин) и срочно доставляют в больницу. Врач подкожно вводит 0,5мл 0,1%-ного раствора адреналина гидрохлорида, или 1мл 5%-ного раствора эфедрина гидрохлорида.

Достаточно иметь на пасеке в ампулах и хранить в холодильнике при температуре не выше +8 и не ниже +4С такие препараты: супрастин или тавегил; пару ампул адреналина и упаковку преднизалона в ампулах по 30 мг в каждой.

В случае когда у человека развивается молниеносная аллергическая реакция, то одновременно с вызовом скорой до её приезда нужно одноразовым шприцом подкожно обколоть место, откуда удалено жало 1 мл адреналина затем в/м ввести тавегил 2-4мл или супрастин в той же дозе (это аналогичные препараты из одной группы антигистаминных препаратов). Далее если кто-то умеет, то в/в ввести для взрослого 60 мг преднизалона, если сложности с внутривенным введением, то в той же дозе внутримышечно (в ягодицу, бедро или плечо).

Для ребёнка до 10 лет достаточно 30 мг преднизалона т.е 1 ампула.
Далее ждёте вызванную скорую помощь или доставляете своим транспортом пострадавшего в ближайшее мед. учереждение….
При нарушении сердечно-сосудистой деятельности, открывают в помещении окна или выносят больного на улицу. Дают 20-25 капель валокардина или валидол, а потом – антиалерген. Подкожно вводят кордиамин, кофеин, камфору.
Снотворные средства применять нельзя – они усиливают действие яда. При потере сознания необходимо натирать виски нашатырным спиртом. Для исключения возможности западения языка и асфиксии (удушья) необходимо повернуть голову на бок.

Огромную опасность несет ужаление в глаз, когда жалом повреждено глазное яблоко. Глаз отекает, появляется резкий конъюнктивит, и пострадавший чувствует нестерпимую боль. В таких случаях его необходимо срочно доставить к врачу окулисту. Если жало извлечь неудачно, оставив сломанную его часть в глазу, в дальнейшем будет необходимо оперативное вмешательство.

Будьте здоровы!


Питний мед

Вареные питные меда

Национальные слабоалкогольные напитки, дошедшие до наших времен, практически под теми же названиями – питной мед, квас, пиво, имели высокую пищевую ценность, готовились из природного сырья.
Это позволяло получать высококачественные напитки, не содержащие в больших количествах сивушных масел и других побочных продуктов брожения. Большинство технологических приемов, используемых в то время, положено в основу современной технологии напитков.

Технологическая схема изготовления вареного Питного меда:

 • подбор компонентов для получения медовой сыты;
 • варка медовой сыты на огне и охлаждение;
 • добавление дрожжей и брожение сусла;
 • снятие с осадка после окончания брожения и осветление при необходимости;
 • переливание и постановка на выдержку.
Состав сусла

В состав входит: мед, вода, дрожжи, подкормка для питания дрожжей, кислота винная, танин, при желании также и ароматические вещества.

 

Мед

Мед берут свежий, или закристаллизованный, допускается брать мед от восковых обрезков при откачке меда. От происхождения меда зависят вкус, аромат и букет будущего медового вина, поэтому ботаническое происхождение меда имеет значение, но из любого меда можно сделать качественный питной мед. Светлые сорта меда дают меда с более тонким вкусом и мягким, нежным ароматом; темные сорта дают меда с более насыщенным вкусом.

В современных публикациях указано, что не желательно брать мед, который уже потерял потребительские качества, который забродил, такие меды могут содержать побочные продукты, которые повредят качеству будущего вина. Также не брать медовую сыту после мытья медогонки и тары для меда.

Такие меда и такую сыту можно брать как сырье для вареных медов, но подвергать тщательной проверке на органолептику. Во время кипячения сыты погибает болезнетворная флора и чистая культура дрожжей будет размножаться в стерильных условиях.
Первоначально как раз вареные меда и делали из второсортных медов. Первосортные меда шли на приготовление ставленых медов (княжих), а мед с остатками перги, расплода, из темных сотов шел на приготовление вареных медов.

 

Вода

Вода для меда должна быть чистая, полностью без запаха и по возможности мягкая. Меньше всего подходит для сусла водопроводная и жесткая вода. Нельзя брать продезинфицированную воду. Нежелательно также использование дистиллированной воды, поскольку она лишена минералов, а полное отсутствие минералов такое же нежелательное, как и чрезмерное количество их.

Выбор воды для медового сусла имеет большее значение, чем выбор меда.

Ситуация с водой в наше время такая, что иногда невозможно найти подходящую для сусла воду. В качестве возможного решения очистки и фильтрации воды могут быть фильтры обратного осмоса. Очистка воды происходит через мембрану пористостью 0,00001 мкм, что равно размеру молекулы воды. Пятиступенчатая система фильтрации обеспечивает максимальную очистку воды от вредных примесей, растворенного в воде железа и солей жесткости.

 

Винные дрожжи

Раса винных дрожжей EC 1118 применяется в производстве высококачественных белых вин и игристых вин, а также одна из лучших для производства питного меда.
Благодаря своей способности подавлять дикую микрофлору и высокой активности при низких температурах эти дрожжи являются одними из самых популярных в мире.
Винные дрожжи EC-1118 отличаются прекрасной способностью к ферментации с низким пенообразованием, малой выработкой летучих кислот.
Раса хорошо работает в широком диапазоне температур от 4 до 35ºС, характеризуется высокой осмотической и алкогольной стойкостью (до 18%), хорошо осаждается с компактным осадком.
Дрожжи производят большое количество SO2 (до 30 ppm), что может подавлять яблочно-молочное брожение.
Хранить в сухом прохладном месте при температуре 5-15ºС до нескольких лет в оригинальной упаковке. Извлеченные из оригинальной упаковки при соблюдении условий хранения дрожжи полностью сохраняют активность в течение до 6-ти месяцев.

 

Подкормка для питания дрожжей

Fermaid E (Фермэйд И) это особый комплекс питательных веществ для дрожжей, который используется во время спиртового брожения сусла.
Применяется для компенсации азотной недостаточности, как естественной, так и вследствие потерь в процессе производства, путем: коррекции недостаточного содержания многоцепочных жирных кислот; уменьшения избытка ингибиторов, таких как фунгициды, среднецепочные жирные кислоты и антибиотики; коррекции недостаточной концентрации коллоидальной массы в среде.

В состав входят: неактивные дрожжи, сульфат аммония, дифосфат аммония, тиамин гидрохлорид, гель диоксида кремния.

Fermaid E предотвращает риск вялого или прерванного брожения, наиболее вероятной причиной которого, помимо температурных перепадов, слабой адаптации популяции дрожжей и высокого содержания алкоголя, является недостаток питания. Кроме того, токсины, вырабатываемые дрожжами, некоторые пестициды и остаточные фунгициды могут подавлять размножение дрожжей и соответственно алкогольное брожение.
Fermaid E улучшает аромат в следствие оптимизации кинетики брожения. Пприменение подпитки привносит свежие, изысканные и чистые ноты.
Хранить в сухом прохладном месте.

 

Винная кислота

Винная кислота — распространённое природное соединение. В значительном количестве она содержится в кислом соке многих фруктов, например, в виноградном соке.
Производяится из различного сырья, это могут быть отходы винодельческой промышленности, например, винный камень или виннокислая известь, также используются сушеные винные дрожжи.
Химическая формула: С4H6O6.
В пищевой промышленности винная кислота используется в качестве регулятора кислотности (пищевая добавка Е-334).
Хранить в закрытом виде, при относительной влажности воздуха не более 65%.

 

Танин

Танин относится к дубильным веществам, терпкий на вкус и легко растворимый в воде. В виноделии применяется для улучшения состава и вкуса вин, придавая винам терпкость, полноту вкуса и улучшая их ароматические качества. Танин также применяется как оклеивающий органический материал, способный взаимодействовать с компонентами вина и ускорять его осветление, выпадая в осадок. Танин также повышает качество и органолептические свойства вина.
Танины производятся из отборных сортов дуба, это полностью натуральный и экологически чистый продукт, не содержит каких-либо химических добавок.
Хранить следует в закрытом сухом помещении.

 

Ароматические вещества

Для придания питному меду того или иного аромата добавляются ароматические вещества, такие как хмель, мускатный орех, имбирь, корица, гвоздика, фиалковый корень, валерьяновый, лепестки роз, и другие пряности.

Расчет сусла

В истории медоварения было время, когда сусло не рассчитывали, а воду и мед брали в соотношениях, которые сложились эмпирически. На сегодняшний день существует несколько методов расчета сусла:

 • определение сахаристости с помощью ареометра, или рефрактометра;
 • расчет с помощью таблиц;
 • соотношение объёмов;
 • метод звёздочки.

Наипростейший и самый точный метод когда определяем сахаристость с помощью ареометра-сахарометра.

Современный медовар должен иметь:

 • ареометры-сахарометры АС-3 с диапазоном измерений 0 — 25% и 25 – 50%;
 • спиртовой термометр;
 • электронные кухонные весы;
 • мерную колбу.


Для изготовления сравнительно крепких медовых вин спиртуозностью до 14% об. готовится сусло, с начальной сахаристостью 30-32% (измеряется ареометром с диапазоном 25 – 50% ). Наиболее распространенные рецепты имеют соотношение мед/вода 1:2. Например, если мы берем 6 литров меда, то должны растворить их в 12 литрах воды.
При хорошем брожении сахаристость сусла, после его окончания, может опуститься до 4% (измеряется ареометром с диапазоном 0 — 25%).

Спиртуозность готового вина определяется по разности начальной и конечной сахаристости сусла- 32-4=28%, т.е. дрожжи превратили 28% сахара в этиловый спирт. В медоварении принято считать что 1% сахара в сусле даёт 0,5 % об. спирта в вине, т.е. спиртуозность 28*0,5=14% об.

Только крепкие меды, содержащие более 11 % об. спирта хранятся долго и не скисают.
Легкие, ставленые, столовые, натуральные питные меда малой спиртуозности и сухие — являются вершиной искусства в медоварении, но к их производству можно приступить, сначала попробовав свои силы в изготовлении крепких вареных медов.

 

Приготовление и варка медовой сыты

Медовая сыта это водный раствор мёда, различной концентрации. Для приготовления медовой сыты разводят мёд с водой.
Для варки удобны 12-литровые эмалированные кастрюли. Поэтому сыта варится повышенной концентрации и только после варки разбавляется водой до получения 32% сахаристости.

В кастрюлю, наливаем воду до половины и нагреваем, затем растворяем 6 литров меда в теплой воде. Ставим на сильный огонь, добавив воды, чтобы кастрюля была наполнена не больше, чем на 3/4, поскольку мед, который кипит, легко сбегает.
При этом все время перемешивая сыту деревянной лопаткой, проводя по дну, чтобы она не пригорела.

После того, как сыта закипит, огонь уменьшаем до уровня, чтобы кипение было умеренным. В процессе варки мед дает много пены, которую снимаем с сыты ложкой, или шумовкой и удаляем ее. Пену нужно удалять обязательно, иначе теряется смысл в варке сыты.

При варке медовой сыты всегда под рукой необходимо иметь сосуд с холодной водой, которую можно быстро влить в кастрюлю — если сыта вдруг начнет сбегать.

Сыту варим то тех пор, пока она не станет прозрасной и не прекратится выделение пены. После того, как часть воды выкипит, мы снова добавляем воду и продолжим варку — пена снова начнет выделяться еще некоторое время.

Время варки по разным источникам от 1-го часа до 4-х. Продолжительность варки медовой сыты будет зависеть от того сколько белковых (азотистых) веществ находится в выбранном меде. Медовар не знает, сколько их содержится в сыте, но есть четкий признак окончания варки меда — сыта должна стать прозрачной, выделение пены прекращается.
Проверить окончание варки можно добавив холодной воды в сыту, если нет резкого выделения пены, то сыта готова.

Если предполагается добавка ароматических веществ к сыте, что варится, то делается это в конце варки, опускаем их в холстяном мешочке в сыту, и еще 30 минут варим убирая пену.

Сваренную сыту охлаждаем и выливаем в 20-ти литровую стеклянную бутыль и добавляем воду до получения 32% сахаристости. Горлышко бутыли накрываем тканевой салфеткой. Для дальнейшей работы с разводкой и добавлением дрожжей, желательно иметь сусло, охлажденное до температуры 25-28 градусов.

 

Брожение (ферментация) медового сусла

После того, как медовое сусло подготовлено, к нему добавляем необходимые компоненты.

Добавление винной кислоты

Очень многие виноделы для регулирования уровня кислотности используют только винную кислоту. Поскольку лимонная кислота может превратиться в уксусную в период ферментации, лучше ее для сусла не использовать.

Для увеличения кислотности добавляем винную кислоту, порядка 2,5-3,5 грамма на 1 литр сусла. Наливаем сусло в 1 литровую емкость и постепенно добавляем винную кислоту (в расчете на весь объем сусла), помешивая до полного растворения, соблюдая правило “лей кислоту в воду”. После этого готовую смесь переливаем обратно в бутыль.

 

Разводка и добавление дрожжей

Разводка дрожжей один из самых важных моментов в приготовлении питных медов.

Мироненко М.В. (Бортник) рекомендует разводку дрожжей делать так: в литровую емкость наливаем 50 миллилитров кипяченной воды с температурой порядка 25ºС. Затем добавляем дрожжи из расчета 2,5-3,0 грамма на 10 литров сусла.
Смесь аккуратно перемешиваем для удаления комочков и выдерживаем в течении 15 минут. И после этого, желательно с температурой близкой к температуре смеси, добавляем такой же объем сусла (50 миллилитров), чтобы дрожжи прошли адаптацию. Смесь также перемешиваем. Через 15 минут постепенно добавляем сусло, увеличивая объем смеси до литра. Через некоторое время начинается бурное брожение.

Полученную разводку, примерно через 20-30 минут, переливаем в бутыль с суслом. Допускается разница между температурой разводки и температурой сусла не более 8ºС.

Бутыль закрывается водяным затвором- пробкой, со вставленной в него трубкой, опущенной в емкость с водой.

Признаки брожения сусла проявятся уже через несколько часов.

Следует избегать изготовления вина в жаркие летние дни, при температурах +30°С и больше. В холодную пору года бутыль с суслом нельзя ставить возле печей и систем отопления.
Соломка В.А. (Дід Василь) в своей книге «Питные меды. Рецепты и технологии» пишет, что в помещении, где будет бродить сусло, желательна ровная температура 20-25°С, в среднем около 22,5°С.

 

Добавление подкормки для питания дрожжей

Через двое суток после внесения дрожжей, добавляем подкормку для их питания. Подкормка как и дрожжи добавляется из расчета 2,5-3,0 грамма на 10 литров сусла.

Через 3 — 4 дня после начала, сусло сильно пенится, может быть слышен тихий шум. Это начинается бурное брожение, во время которого увеличивается объем сусла, за счет пены и поднимается его температура.

Сусло во время бурного брожения может переливаться через верх, поэтому бутыль не должна быть заполнена суслом под самое горлышко.
Именно из-за этого, в самом начале при расчете сусла, мы брали 6 литров меда на 12 литров воды (соотношение мед/вода 1:2)

Бурное брожение продолжается несколько дней, иногда до двух недель. Чем более бурно происходит брожение, тем быстрее оно заканчивается.

 

Через две недели после первой подкормки, повторно добавляем подкормку для питания дрожжей, в той же пропорции, как и прежде, 2,5-3,0 грамма на 10 литров сусла.

 

Дыхание дрожжей

Наибольшая бродильная активность дрожжей наблюдается при отсутствии кислорода, а вот размножение дрожжей быстрее происходит в обогащенной кислородом среде. Без кислорода развитие дрожжей невозможно. Чтобы сусло насытилось кислородом, помогает переливание. Струя, которая стекает в новый сосуд, должна быть длинной, чтобы по возможности большее количество сусла имело контакт с воздухом.

 

После окончания бурного брожения начинается период тихого брожения, который может длиться несколько месяцев. Дрожжи, которые есть в сусле, постепенно начинают опускаться на дно, образовывая осадок. Брожение постепенно затухает, сусло начинает осветляться. Брожение можно считать законченным, когда в сусле совсем перестали выделяться пузырьки газа.
Снятием вина с осадка заканчивается период брожения.

Нельзя проводить операцию брожения в не проветриваемых, закрытых помещениях. Углекислый газ, который образовывается при брожении, очень токсичный и поскольку он в полтора раза тяжелее воздуха, то может накапливаться в низко размещенных нишах.

 

Переливание и постановка на выдержку

По окончанию брожения, как только дрожжи осядут на дно, и произойдет хотя бы частичное осветление сусла, полученный молодой питной мед при помощи трубки, длиной до 2 метров, переливаем в емкость для дальнейшего дозревания. Оставшийся осадок, сливаем в стеклянную банку, отстаиваем и переливаем.
Если мы переливали не совсем осветлившийся питной мед, то как только он осветлится, произвести повторную переливку.

Мед выдерживается до более полного осветления, которое ускоряется прибавкой танина (10,0 гр. на 10 л напитка).
Для окончательной очистки применяется оклейка куриным белком, рыбьим клеем, или желатином. Эти белковые вещества в спиртовой жидкости свертываются и, оседая хлопьями, увлекают последнюю муть. Оклеенный напиток должен выстояться, а затем он подвергается фильтрованию.

Через 2-3 месяца, иногда и больше, мед окончательно осветлится, его нужно аккуратно снять с осадка и можно разливать в бутылки, или оставить в большой емкости. Емкость должна быть заполнена под самый верх и плотно закупорена, что бы не было доступа воздуха.

Стеклянная тара — лучшая посуда для выдержки меда. Недопустимо использовать тару из пластика, черных и цветных металлов. Выдержка может осуществляться лишь в погребе или подвале, поскольку эта операция предусматривает необходимость пониженных температур не выше +10°С.

(Источник: Официальный сайт Национального Союза пчеловодов Казахстана)

Более подробно с технологией и процессами происходящими при изготовлении питного меда можно ознакомиться в следующих публикациях:

 • проф. Т.Цесельский, «Медоварение или искусство производства напитковъ изъ меда и фруктовъ» (1906)
 • Кораблев И.И., «Медоварение и медо-фруктовое виноделие» (1929)
 • Горнич Н.Л., «Медовые Вина. Как сделать вино в домашних условиях.» (2013)
 • Соломка В.А., «Питные меды. Рецепты и технологии» (2013)

МЕДОВУХА — «не пития ради, веселия для» Будьмо!

XІV БДЖОЛЯРСЬКИЙ КРУГ

За рішенням Ради Бджолярського кругу 1-2 жовтня 2016р., в таборі «Ювілейний» Баришівського р-ну традиційно відбудеться вже XІV всеукраїнський «БДЖОЛЯРСЬКИЙ КРУГ».
 

Чотирнадцятий Бджолярський Круг України
(прес-реліз, фотозвіт, відеозвіт)


 

Окрім святкування “медових обжинок” передбачені виставка обладнання і стендів, тематичні семі­нари: «Обладнання», «Технології пасічнику­вання», «Хвороби бджіл», «Продукти бджіль­ництва та медоваріння», «Апітерапія» з лекціями і виступа­ми провідних вчених, пасічників, бджолиних ветеринарів, апітерапевтів, юристів, провідни­ків громадських організацій, членів редакцій і головних редакторів часописів…

Обмін досвідом, обговорення проблемних і нагальних питань, консультації з фахівцями і пасічними авторитетами, демонстрація нови­нок, продукції, в т.ч. питних медів, медових пива і квасів, презентація і реалізація нових книг, видань і часописів, фільмів, фотографій, рекламних і пропагандистських матеріалів на продукти бджільництва…

Доповідачам і висту­паючим, а також тим, хто хоче продемонстру­вати цифрові фото, буде наданий мультимедій­ний проектор.

За рішенням Громади прийняття звернень до громадських організацій, виконавчих органів та т.ін.

Привозьте все, що хочете показати і розказати Товариству. Це ж Ваше зібрання!
І ярмаркування…

bk12

Як їхати: електричкою Київ — Яготин (Гребінка) до зуп. “Коржі” — далі пішки 15 хв. до табору відпочинку “Ювілейний”. Автомобілями з Баришівки до табору “Ювілейний” 2 км по дорозі на Березань. Маршрутками “Баришівка” від метро “Харківська” і “Лісова”
(інтервал півгодини) і таксі до “Ювілейного”, а можна й пішки (до 2 км).

Про гроші:  Зібрання проводиться традиційно без чиєї б то не було фінансової підтримки. За наші трудові. Організа­ційний внесок — 100 грн. з кожного учасника (інформаційні матеріали для кожного, оренда табо­ру, зали, столової (з піснями під гармошку і без), оплата послуг (в т.ч. невеличкого кон­церту), аудіо- і мультимедійне супроводжен­ня, нагороди, бейджики і т. ін.). Беріть гроші і на ярмаркування — буде пасічний реманент, обладнання, вощина, ветпрепарати, набори для медоварів… (все за ціною виробника), а також література, аудіо, відеодиски та ін.

Вечеря і сніданок – до 150 грн. Нічліг до 100 грн/добу, а  в котеджах по150 грн/доба. Бронювання за тел. (097)556-46-60.

Заїзд в табір з 30 вересня з 15-00 та зранку 1 жовтня. Початок організованої роботи за програмою з служби Божої і фотосесії  о 12 го­дині 1 жовтня. Закінчення організованої роботи о 14-00 в неділю 2 жовтня. Неформаль­не спілкування в п’ятницю ввечері і зранку в суботу (ввечері дружня вечеря) і до… Виходячи з цього, треба щоб було щось у торбі…

Тел. організаторів:
(097)739-34-48  Ворона Анатолій Петрович, для формування порядку денного бажано записатись на виступи і повідомити їх тему до 29 вересня за тел. (098)400-27-42 або (050)164-88-52, Соломка Василь Олексійович («ДіД Василь»).

Рада Бджолярського кругу

 

Інтерактивна онлайн-мапа

Без рубрики

Настойка прополиса

Прополис обладает широким спектром воздействия на весь наш организм, на все его органы и системы.

Основное свойство, широко используемое в медицинской практике — бактерицидное и бактериостатическое. Прополис способен подавлять активность и уничтожать широкий спектр микроорганизмов, включая туберкулезную палочку, вирусы, простейшие (трихомонады), грибки (трихофития), кандидоз, вирусы гриппа и гепатита. Причем прополис уничтожает и выводит чужеродные клетки, а родную микрофлору организма-хозяина сохраняет в целости и сохранности. Поэтому при использовании прополиса кишечная микрофлора не страдает, и никакого дисбактериоза не будет, в отличие от любимых антибиотиков.

Этим свойством обладают как спиртовой, так и водный растворы прополиса.
Очень важно здесь отметить, что, при применении прополиса у микроорганизмов не развивается устойчивости к нему во время приема, как бы долго не использовали. Это происходит за счет того, что пчелы собирают вещество для создания прополиса с многих растений, у каждого из которых свои определенные свойства, т. е. полифлорный прополис обладает свойствами очень многих растений, что губительно для микробов.

Приготовление

В медицине применяют спиртовые настойки различных концентраций — 5%, 10%, 20%, 30%. От концентрации зависит массовая доля сухого вещества в настойке.

Например, начальная концентрация прополиса 3:10 , не должна превышать 30% от объема спирта. Было бы проще взвесить нужное количество спирта, так как спирт значительно легче воды. Удельный вес 1 литра 70% винного спирта примерно составляет 860 г. Другие спирты и растворители обладают разной удельной плотностью и количественные показатели будут меняться соответственно. Поэтому, взвешивание прополиса и растворителя является предпочтительным методом.
Специалисты не советуют готовить настойку на чистом спирте 96% концентрации, потому что в таком случае растворится и сопутствующее прополису вещество — воск.

Для получения качественного препарата желательно использовать очищенный от примесей прополис. Если для настойки используется продукт, содержащий примеси, то его количество нужно увеличить на 30-50%. После фильтрации готового препарата взвешивают сухой остаток и вычитают его из первоначальной массы.

Спиртовые настойки, приготовленные в соотношении прополиса к экстрагенту как 1:10, содержат обычно 4-5 % действующих веществ (по сухому остатку), а более крепкие вытяжки (2:10 и 3:10) — соответственно 9-10% и 15-17% сухого вещества.
Исходя из фактического содержания растворенного прополиса рассчитывают концентрацию настойки. Если концентрация оказывается выше необходимой, настойку разбавляют растворителем.

Для приготовления спиртовой настойки отобрать куски сравнительно мягкого прополиса (в них меньше примесей) без признаков порчи, затем измельчить их до частичек размером 2-4 мм, для чего можно, например, охладить прополис в холодильнике, потом натереть на терке и просеять через сито. Это позволяет увеличить площадь контакта со спиртом и добиться скорейшего экстрагирования наибольшего количества активных веществ.

Далее поместить подготовленный прополис в тару из темного стекла, залить 70% винным спиртом. Плотно закрыть пробкой и выдержать в темном месте при комнатной температуре 8-10 суток. При этом бутылку нужно периодически взбалтывать.

Затем жидкость процеживают через чистую и очень тонкую ткань или бумажные фильтры. Ткань может быть сложенный в несколько слоев, чтобы увеличить ее эффективность. Для улучшения фильтрации настой выдерживают в холодильнике при температуре не менее 4 0C, в течение нескольких часов. Фильтр также должен быть охлажден перед использованием. Остатки от первой фильтрации можно использовать повторно.

Хранение

Фильтрат должен быть прозрачным, свободным от частиц темно-коричневым или слегка красноватого цвета. Он должен храниться в герметично закупоренных бутылках темного стекла, в прохладном темном месте, защищенном от света месте, т.к. при попадании солнечного света некоторые действующие вещества прополиса теряют активность. Оптимальная температура хранения — 10-15 градусов. Срок хранения настойки домашнего приготовления — до трех лет.

Применение

Настойку используют при профилактике и лечении простудных и легочных заболеваний, при насморке и гайморите; при парадонтозе и кариесе; для заживления ран, язв (желудочных в том числе) и ожогов; при лечении геммороя; женских (эрозия, мастопатия) и мужских (простатит и аденома) заболеваний; при лечении сахарного диабета; при ревматизме и артрите; для лечения различных онкологических патологий (считается мощным антиоксидантом, подавляющим опухолевые клетки); как успокоительное и улучшающее сон и иммуностимулирующее средство, а также при многих других заболеваниях.
Более подробно о дозировке при применении настоек из прополиса рассказывает апитерапевт Чухрай Т.М.

Будьте здоровы!

Відкриття пасічного сезону в Україні

dp17

Відкриття пасічницького сезону 2017 року відбулося 29-30 квітня традиційним весняним зібранням Малого Кругу на Дніпровських схилах на горі Пивисі у Градизьку, Полтавської обл. Щорічний захід організували представники Придніпровської (Градизько-Кременчуцької) спілки пасічників і медоварів, Рада «Бджолярського кругу», редакція журналу «Бджолярський круг» та Градижзька селищна рада.

Захід був проведений за інформаційної підтримки часописів: «Пасіка від А до Я», «Пасека, пчела, здоровье», «Бджоляр», «Пасічний вісник», «Пасічник», «Український пасічник», телекомпанії «ОКО», та інформаційних інтернет-порталів: «Golden Bee», «Бджільництво в Україні», «Мир пчеловодства», портала оголошень «Pasika.biz», форума «На Точку».

У виставці-ярмарку прийняли участь ВСІ провідні  виробники обладнання і реманенту. Зявилися нові учасники. Цього року знову розширилось представництво виробників, зокрема вперше презентувала свої медогонки фірма «BeeStar», м.Вінниця.

Майстер-класи проведені практично без відхилення від програми.
Кількість учасників  майстер-класів (зареєстрованих) — 393.

 • Вступне слово: «Майстер-класи в системі підвищення кваліфікації пасічників України» — В.Соломка (ДіД Василь); 29 квітня (субота)
 • «Програма розвитку бджільництва Полтавської обл..» – С.Фролов   (нач департаменту АПР Полтавської облдержадміністрації);
 • «Про взаємовідносини в громадянському суспільстві» — Ю.Санін (директор ПО «Чарунка»);
 • «Запилення с/г культур бджолами. Світова практика і наші реалії» — М.Пундор (менеджер, експерт);
 • «Вимоги до експортної продукції та як їх забезпечити» — В.Очколас (Директор ТОВ «Український центр меду»);
 • «Нова технологія виробництва секційного меду та як ми вийшли на японський ринок» — В.Нагорнюк (директор ФГ «Апіс-Україна»);
 • «Українське обладнання за кордоном і в Україні» — В.Руденко (директор АВВ-100»);
 • «Кооперація бджолярів — Світовий досвід» О.Галатюк (проф.. докт. вет. наук);
 • СОК ПОЛТАВАМЕД — початок захисту економічних інтересів бджолярів як представників народного промислу від нечесної конкуренції.» — А.Воднєв (голова правління СОК «Полтавамед);
 • «Кооперація – шлях до відродження українського села» — С. Андрієнко (директор Полтавської обласної сільськогосподарської дорадчої служби);
 • «З досвіду роботи обслуговуючого кооперативу» — Г.Шевченко (директор) ;
 • «Пропаганда українського бджільництва – наша спільна справа» — Н.Сенчук (голова СП Полтавської обл..);
 • Інформація про діяльність СПУ. Про підготовку до Конгресу Апімондії в Туреччині. – В.Стретович (Голова СПУ);
 • «Універсальний вулик-нуклеус» — Д.Фадєєв (маткар);
 • «Презентація Малого Бджолярського Кругу в Дніпрі» — Д.Любченко (заст. Голови Дніпровської СП);
 • «РЕНТАБЕЛЬНЕ ПРОМИСЛОВЕ БДЖІЛЬНИЦТВО» — В.Семенюк (докт. фіз.-мат. наук);
 • «Вміли готувать і вміли подавать» — В.Матюшенко, В.Соломка, П.Коновалов (Казахстан);
 • «Бджільництво Ізраїлю очима українського пасічника» — Т. (Сенчук);
 • «Досвід роботи без вощинними технологіями на промисловій пасіці» — А.Сорока (автор технології);
 • «Прополіс як товар» — В. Соломка;    30 квітня (неділя)
 • «Вимоги до товарних партій прополісу. Фармацевтичні вироби з прополісу» — О.Шпичак (докт. фарм. наук);
 • «Прополіс в традиційній і народній медицині» — Д.Синишин (гол.лікар курорту в Східниці);
 • «З досвіду виробництва і реалізації прополісу на пасіці» — Д.Піднебесний (Почесний пасічник України);
 • РАЦІОНАЛЬНЕ ПАСІЧНИКУВАННЯ ДЛЯ ТИХ КОМУ ЗА СІМДЕСЯТ. — В.Семенюк;
 • Презентація  авторських книг по апітерапії – В.Подгорний (апітерапевт);
 • Стендові доповіді: «Універсальний вулик-нуклеус» — Д.Фадєєв (маткар);
 • Майстер-клас з варіння пива – О.Кобцев;
 • «Гармати» та інше обладнання – В. Хуторний;
 • «Проблеми створення промислової пасіки» — В.Очколас;
 • Поза запланованих за програмою виступів Докт. фарм наук О.Шпичак презентував  змістовний виступ Патріарха вітчизняної апітерапії: «СОЗДАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ – СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ФАРМАЦИИ И АПИТЕРАПИИ» Лауреат государственной премии Украины в области науки и техники, Академик Украинской академии наук, Заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор фармацевтических наук, Заслуженный профессор НФаУ Президент Всеукраинской ассоциации апитерапевтов ТИХОНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ.

 

vs172

 

Без рубрики

Переможці WBA-2013

api4 В 2013 року міжнародний конкурс World Beekeeping Awards (WBA), заснований під іменем Світового Медового Шоу на 39-му Конгресі Апімондія в Дубліні в 2005 році, проводився вп’яте.

Конкурс, створений для презентації бджільницької продукції вищої якості, останніх наукових розробок і творчих робіт, пов’язаних з бджільництвом, проводився по трьох класах: комерційні, індивідуальні, та класи «конкурси Апімондії».

list21

Переможцями стали учасники з 34 країн світу, яким було вручено 100 медалей, з яких: 41 — золоту, 31 — срібну, та 28 — бронзових.

Перше місце, найбільша кількість медалей – 15, отримали учасники зі Словакії, представники Росії та Великобританії на другому місці — по 10 медалів у кожного, на третьому місці бджолярі з Бразилії з 7 медалями.

Апікомпанія Тенторіум (Росія) та Аїда Іскенова (Киргизький союз бджолярів, Киргизстан) здобули найбільшу кількість нагород з поміж усіх учасників конкурсу — по 5 медалів у кожного.

api3

Гран-прі Конкурсу, Кубок Карла та Вірджинії Вебб, «За найкращий мед у світі» отримала компанія Tziverti, Кіпр, яку на Конкурсі представляв пан Дімітріс Папакостас. Срібний кубок Апімондії «За найкращий питний мед» отримала словацька компанія Vcelco s.r.o. — представник Радослав Опалек. «За найкращий асортимент продукції бджільництва» Дубовим щитом групи компаній «Содружество» було нагороджено Аіду Іскенову.

api5 api6

 

На превеликий жаль, із-за небажання оргкомітету XXXXIII Міжнародного Конгресу Апімондії співпрацювати з популярними у бджолярів України періодичними виданнями, неналежним чином освітлювався, як сам майбутній Конгрес, так і заходи пов’язані з ним. У зв’язку з чим, прекрасні меда України на конкурсі були представлені в малій кількості,api112 а питні меди і зовсім не виставлялися.

Але незважаючи на усе це, пройшовши складний конкурсний відбір, отримали медалі, і учасники з України.

 

api11У категорії I1 (індивідуальний клас) Світлий мед, срібло отримав Тимченко Євгеній Юрійович, м.Дніпропетровськ, мед — біла акація.

Займатися бджільництвом почав в 2011 році з п’яти лежаків. Коли брав перші сім’ї, то й не думав займатися бджільництвом серйозно, хотів щоб мед був удома на столі. Але, після першого узятку, коли мед спробували родичі і друзі, зрозумів, що пасіку потрібно розширювати.

Зараз вона налічує близько п’ятдесяти сімей.api22

Бджоли, в основному, карпатські, трохи українських степових. Кочує по Дніпропетровській області (акація, липа, соняшник, різнотрав’є).

Бджільництво для нього більш хобі, та й додатковий бізнес. Якби мотивацією були тільки гроші, то бджільництвом не займався б, вже сильно морочлива ця справа. Євген кожен сезон ставить собі мету узяти більш меду, чим у попередньому, з однієї сім’ї при роботі однієї матки. Але в гонці за кількістю, не забуває і про якість меду.


api10У категорії I2 (індивідуальний клас) Мед кольору середнього між світлим та темним, також срібним призером став Буркальцев Прохор Сергійович за свій мед (липа, чабрець).

Сім’я Буркальцевих, вже не одно десятиліття, займається виробництвом елітних сортів кримського меду.

Стаціонар пасіки, близько ста сімей карпатки, розташовується в мальовничому куточку гірської місцевості, екологічно чистого Белогірського району Криму, в селі Курортне.

api15Буркальцеви також кочують по Криму, перевозячи свою пасіку на різні медоноси, такі як шавлія мускатна, лаванда вузьколиста, коріандр, курай, шандра, чистец…
Унікальний кримський клімат, не лише надає неповторні смакові якості меду, але також, наділяє його великою концентрацією біологічно активних речовин.[su_button url=»http://medoviykrim.com» target=»blank» style=»3d» background=»#efee3a» color=»#d30c28″ text_shadow=»0px 0px 0px #000000″]Купить мед[/su_button]

api14

Правильна кормова база (зимою бджоли живляться виключно натуральним медом), своєчасна профілактика хвороб і дотримання гігієни, є ключовими і невід’ємними елементами процесу по досягненню головної мети — високої якості меду.

Цим сім’я Буркальцевих виконує настанови попередніх поколінь бджолярів.

 

api13

У категорії С6 (комерційний клас) Стільниковий мед — золото одержало товариство «МЕГАНОМ-АП». м.Кривий Ріг (закупівля, експорт меду).
За стільниковий соняшниковий мед.
Конкурсні зразки зі стільників розміром 435х145 мм криворіжців Величка Михайла, Скрипника Володимира, Макогона Миколи, пасічників з Одещини Маковозова Сергія, Кіровоградщини – Циганенка Юрія, та стільника 270х110 мм Гайдая Петра.

 

api12У категорії С3 (комерційний клас) Темний мед — бронза у Цуприкова В’ячеслава Антоновича, старшого наукового співробітника Інституту радіаційної гігієни і епідеміології Наукового центру радіаційної медицини Національної Академії медичних наук України.

Мед — акація з каштаном.

Пасіка не транспортується і розташовується в зоні природної рослинності водно-болотяних угідь урочища Колодна в Оржицькому районі Полтавської області, який відрізняється високим рівнем збереженої біорізноманітності, де впродовж усього сезону медозбору є достатня кількість квітучих джерел нектару з трав-дикоросів (конюшина, буркун, материнка, шавлія, м’ята), кинутих і здичавілих садів, гаєм каштана, акації і липи, а також невеликих ділянок — «клаптевих полів» сільськогосподарських культур з соняшнику і гречки, які розташовані у буферній зоні природної території, в якій не застосовуються сучасні інтенсивні технології.

api81Пасіка розташована на трьох точках, сто десять сімей української степової. Бджолам для власних потреб залишають велику частину, від 60 до 80%, зібраного ними меду. На пасіці, на цій основі, повністю виключено застосування цукру для підгодівлі, у тому числі на зиму.

Вже в перший рік існування пасіки на ній був отриманий мед, який істотно відрізнявся за своїми якісними і органолептичними показниками від усіх медів, зібраних в окрузі.
А на другий рік були отримані комерційні партії меду, який відрізнявся високим рівнем діастази (26,29, 34 ед. Готэ), низьким рівнем сахарози (від 0,6%% до 2,4%%), високим вмістом редукуючих цукрів (від 86 до 93%%), а, головне, відрізнявся за оцінками найвимогливіших споживачів «божественним» смаком меду «родом з дитинства».

В’ячеслав Антонович очолює Оржицьку екологічну громадську організацію «Гогольмед: Врятуємо бджіл — врятуємо світ»! і однойменнеapi16 мале підприємство. «Гогольмед» об’єднує у своїх рядах співтовариства вчених, бджолярів, які стурбовані долею бджіл перед лицем реальної загрози їх повного зникнення.

Фірмова назва меду — «Гогольмед», на честь великого земляка Миколи Васильовича Гоголя, який своєю творчістю відкрив світові нашу Україну. Бджоли і мед часто згадуються Миколою Васильовичем на сторінках його творів.

До речі, вже в передмові до знаменитих «Вечорів …», придуманий Гоголем автор, пасічник Рудий Панько, так розповідає про мед:

api9

 

n5

«А меду такого, і забожуся, Ви не знайдете на хуторах. Уявіть собі, як внесеш сот — дух піде по всій кімнаті, уявити не можна який: чистий, як сльоза, або кришталь дорогий, що буває в сережках …

Станеш їсти — смакота, та й годі. Солодкість неописана!»


 

api21


lf1

Без рубрики

Apimodule

Apimodule

egw0Now apimodule is popular in Ukraine.
Many beekeepers know how takes off a tiredness and beneficially influences on an organism, be fast asleep on beehives, and build the different constructions of apimodule on apiaries, beginning from the simplest for the personal use, and ending large health complexes.

(Sorry, computer translation.
More detail can be read (translate) on a page in russian )

egw0The high pace of life, emotional and psychological stress, fatigue, alas, frequent companions of the modern man. Constant fatigue and stress can cause headaches, insomnia and more serious diseases.

Curative effect of bees is unique. Restful sleep in apimodule has a powerful healing effect and, above all, is the perfect remedy for disease prevention, allowing a person to lead a healthy life.

Healthy sleep in apimodule strengthens immune system, improves blood circulation; helps to normalize the metabolism; effective in the treatment of cardiovascular diseases, in addition to the primary therapy; broncho-pulmonary diseases (bronchitis and asthma); helps to cope with insomnia, migraines and headaches associated with nervous stress; increases potency in men.

egw0Sleep in аpimodule is powerful prevention of human diseases.
Apimodulе enables the person to feel him in the aura of bees, as if he were inside a bee-family, while being safe from direct contact with bees. A person inhales the air coming from the bee colonies, which is filled with aromas of honey, beeswax, propolis, Royal Jelly, and has its own, unique fragrance.
Dream in apimodule has a positive effect on the patient, after a few sessions, the person feels much better.

egw0Sessions are assigned from 1-2 hours a day until the nights inside apimodule, it all depends on the diagnosis. To achieve a good sustainable effect is required from 10 to 15 sessions of 1.5 hours each.


egw0A number of requirements for the design of the modules:

[su_note]-the design must provide a comfortable environment for the patient and for the beekeeper, which services modules; [/su_note]
[su_note]-the impact of the fields is highest in more closely with the bees; [/su_note]
[su_note] -the influence of bees per person will be the more, the more bees will be in the module. [/su_note]

Requirements are contradictory among themselves, and their implementation will require the coordination and optimization.
So at the very beginning faced with the question, what module to build?


Previous Image
Next Image

egw0Construction of the apimodule we should all consider and try to avoid most of the deficiencies that aggravate and sometimes quite reduced therapeutic effect on bees.
[su_note]You need to create the optimal conditions for comfortable rest and maximum effect recovery.
As well as to create the conditions necessary for the cultivation and maintenance of strong bee colonies and ease of maintenance.
[/su_note]

egw0To observe the spectacular flight of bees set window.
We recommend that you do not put the bedroom windows on the West, because by the evening they will be heated by sunlight. The best location is the North or East. Apimodule desirable place in the shade of the trees, or, in a sleeping compartment for the evening will be very hot. The window blinds are installed (not everyone likes to sleep with the windows open), blinds allows observation of bees and creates the effect of the closed windows.

egw0Minimal need for fresh air for one person-1.8 m³/h. This volume of air contains just as much air to survive. However, you cannot talk about good health. From the point of view of hygiene for a single person need for fresh air when the person sleeps 10-25 m³/h.
Apimodule volume should not be less than 2.0 m³, with ventilation, providing a continuous air exchange.

Apimodule can be thought of as a huge inhaler where people breathe not just clean air, and air with antimicrobial substances. The fact of the matter is that bees consistently produce disinfection of the nest so that the air it is sterile. The air is saturated with propolis, biologically active substances which has anti-microbial properties. This natural antiseptic selectively acts on the micro-organisms in humans: harmful-neutralizes and useful does not attack. The bee also evaporated in the air a lot of Phytoncide that nourish the blood and stimulate the human heart.

Volatile fraction have a stimulating effect on the respiratory, gastrointestinal and cardiovascular systems, improve the condition of the nervous system, improve the pulmonary system, enhance the body’s immunity. In the literature there is evidence that the work in the Apiary promotes longevity.
The bee also ionize the air-as each bee carries a negative ion charge. The air saturated with negative ions, which has a beneficial effect on the body: a person breathes less and calmer, increases absorption of oxygen, which improves blood composition, lower high blood pressure, elevated health and vivacity.

egw0In order to dive into sleep, our body needs to relax. And to relax, we have to warm up. In bed will be warm and comfortable, if its temperature is 28-32° С, on 5-8° c below body temperature (the normal temperature of the human body is considered to be between 35.5 and 37° c). Board of experts-stay in a warm bed and fall asleep on his back. Falling asleep at the back leads to a gradual relaxation of the whole body, normalizes blood circulation.
In the central zone of the nest average temperature is 35° c. This temperature is maintained in the zone of the brood.
Relatively low temperatures support bees to be located on the periphery of the nest-the average temperature is 33.5° c.
Even a loss would be optimal temperature. This is the ideal situation, in which the body does not need to store energy to maintain a constant body temperature, and there is no need to activate the cooling mechanisms.
According to many researchers, deep active heating (hot tub, heating pad) may cause significant degradation so that it will be difficult to handle in a hospital setting, but the temperature 30-35° c is often used in the treatment of osteo-articular and connective-muscular syndromes.

egw0Pretty well studied the human biofield and on the biofield structures of bees information a little.
The aura of bee-family, which is identical to a aura human, interacts with the human biofield through what bees remove the violations of the human in an electromagnetic field. In humans, normalizes blood pressure, cardiac and cerebral blood circulation, remove cramps, improves muscle tone.
Commonly used method (frame, swingarm) biofield measurements were done some individuals of bee-family and the entire family as a whole. Determined that the size of the bio-field of the uterus is 60-80 cm, the drone is 60-70, working bees, 45-55, , and the aura of the family over the outer wall of the hive is 35-45 cm.

Lying in apimodule, a man completely gets in the aura of the bee family. Only strong and healthy families provide the most powerful aura.

egw0In contrast to the harmful effects of vibration of machines and mechanisms, the local vibration of small intensity can favorably affect the human body, improves the functional condition of the central nervous system, accelerate wound healing of …
Vaporizing moisture out of the hive, the bees create a micro massage. It turns out the effect of a light massage, which has beneficial effects on cerebral blood circulation, normalization of pressure and soothing the nervous system.

The bees are buzzing to convey information. Most often, the buzz is used for ventilation to cool the hive. The sound of the loud and steady, about 250 oscillations per second. Buzzing bees for effects on the human psyche is comparable with the sound of the tide. It soothes, relaxes, adjusts to having achieved peace with the LAD, a distraction from troubles and worries.
Application of mattress significantly reduces the intensity of vibration, nullifying its impact.

[su_note]While respecting the principles of designing apimodule and content of strong bee colonies will have a beneficial effect on the body and the maximum effect from a healing sleep.[/su_note]

tam
sam

egw0Consider the design of the individual module consisting of two hives.

21

   1. window to monitor the bees;
   2. window sill;
   3. to transfer air from the bees to the patient;
   4. sliding shutter-4pcs., prevent vapor from its seat in the winter;
   5. lateral expansion boards-2pcs.;
   6. ceiling boards put in winter, in summer the canvas;
   7. cross-section boards-10pcs., serve as a bed for the patient;
   8. the door;
   9. winter ventilation openings.

egw0To feel comfortable and be able to put your hands at your sides, not throw them behind the head, not keep them on your stomach, the ideal width bed for one adult person from 70 to 90 cm.

7am1

 

Once the hive is assembled, start assembling the sleeping module. The back and front walls tighten plaque 25 × 100 mm; left and right-Board 50 x 100 mm, the length and is 950 mm. Top put an expansion board.
The width of the hive is 530 mm. In order to increase the width to the optimal size will add two lateral boards (6) width of 200 mm.
The patient rests on heated bees boards, and only hands on the side boards.

7am2
 

egw0 In apimodule can be different species of bees, but this is buskfast. They are more other meet the requirements apimodule: very peace-lovers and calm, scrupulous cleanliness in the hive, more resistant to disease, less susceptible to varroa.

Previous Image
Next Image

egw0


Video: Build apimodule.
magiya_sna
 


A good wintering grounds, abundant flowering,
Good luck and delicious honey to you!
Health to you and your Bee!
Sincerely yours, Nickolas

n5lf1

Ваша пасека на Карте пасек

Ваша пасека на Карте пасек

 

m12

egw0В левом нижнем углу под картой текст:
    Добро пожаловать в Apiary Map! Карта объединяет  пасечников и их пасеки на карте мира. Цель — сделать легким просмотр, где находятся  ваши коллеги-пасечники, их контакты, каких пчел они водят и т.п.
Пользуйтесь управлениями карты, чтобы найти место, которое вас  интересует. Резкое увеличение масштаба — двойным щелчком! Чтобы видеть информацию о пасеке щелкните по символу  улья на карте. Желтый круг с 2-километровым радиусом показан, чтобы увидеть какие угодья попадают в область оптимального медосбора.
egw0Для добавления вашей собственной пасеки щелкните по adding your own apiary!

 

Или в правом верхнем углу по надписи «Аdd an apiary» (или же, по мигающим надписям на этой странице).

 

egw0В новом окне появится карта с маркером пасеки:

Максимально увеличивая масштаб с помощью щелчка по карте, или нажимая на кнопку «+», находящуюся в  левом верхнем углу карты- перетащите маркер на место, где находится ваша пасека. 
В последующем, после окончания регистрации, в правом верхнем углу карты можно переключить с Карты на Спутник и максимально увеличив масштаб, можно получить полное представление о медоносной базе вокруг пасеки — хорошо видны все угодья.

 
egw0Затем ниже, заполните форму с информацией о Вашей пасеке:
 
Beekeeper’s name/Apiary name Beekeeper’s
Имя Пасеки / имя пасечника
Phone:
Телефон:                    (не обязательно)

Email address:
Электронный адрес:       (желательно)

Website: http://            Название вашего сайта (не обязательно)

Bee race*:                      Выбор из списка (если вы не знаете, какая порода ваших пчел,
Порода пчел:                  или названия нет в списке, выбираете последний пункт.
/Other Другая)

Number of hives here:      Выбор из списка
Количество семей:

Other information:
shown on the map):
Дополнительная  информация:    О себе, о пасеке, о породе пчел, если нет в списке

Honey is sold here!           Да, Нет
Мед продается здесь!
(на пасеке)

egw0 Для завершения регистрации,  указать ваши реальные имя и электронный адрес. Если вы помогаете  регистрироваться кому-нибудь без адреса электронной почты указывайте свой собственный адрес электронной почты.
Your real name*:
Email address*:

Very important that this is a working address as you need it to edit or delete your apiary. Your submission will NOT be accepted without it!
Ваши реальные имя и адрес электронной почты указанные в нижних колонках анкеты не будут показаны публично. Они нужны  только для того что бы подтвердить, что вы посылаете и если вам когда-либо нужно редактировать, или перемещать пасеку.
Предоставленная информация никогда не будет использована для любой другой цели кроме, как для того, чтобы быть показанной на Карте Пасеки.

После этого нажать кнопку Send (Отправить)
 


egw0Редактирование информации о Вашей пасеке:

 

Если по каким-либо причинам, возникла необходимость редактировать Ваши данные (изменилось количество семей, добавилась другая порода пчел, обнаружили ошибку и т.п.) нажав на кнопку «Edit» вы попадете в форму для получения кода для редактирования Ваших данных.


egw0Вот как это работает: В поле формы «Email address:» ввести адрес электронной почты, который вы использовали при регистрации Вашей пасеки. Не закрывая окно, проверьте свою электронную почту (открыв в соседнем окне). Вы получите на свой адрес письмо с кодом (например, AB12345), который вводится в поля формы «Code from email:» , расположенной ниже. Нажав кнопку «Send» Вы перейдете в форму с информацией о Вашей пасеке и сможете приступить к редактированию Ваших данных.

Если у вас уже есть код, пожалуйста, введите его сразу.


Кроме этой карты существует еще одна карта- Beespace.
Карта поможет определить пригодные места для точка, матковыводной пасеки, посмотреть какие угодья попадают в область оптимального медосбора, а также разместить Пасеку на онлайн-карте вашего сайта.
Онлайн-карте полетов ваших пчел.

 

Без рубрики